Nicolae Ceaușescu și alți conducători de partid și de stat, la lucrările Conferinței Naţionale a Uniunii Artiștilor Plastici ce a avut loc în Capitală. Primire în Sala lucrărilor (22.VI.1978), Sursa Fototeca online a comunismului românesc

În fotografie mai apar în stânga Octavian Barbosa, Amelia Pavel, Radu Aftenie, în centru Viorel Mărginean