Expoziția Maestrul se organizează la Muzeul de Artă Comparată din Sângeorz Băi cu lucrări ale artiștilor plastici care activează în muzeele și în școlile din județul Bistrița-Năsăud. Acțiunea inițiată de artiștii din Liceul de Arte Corneliu Baba din Bistrița se desfășoară sub semnul Maestrului Corneliu Baba, un artist și un profesor în slujba artei și a comunității. În acest context, sau poate sub acest pretext, se organizează un eveniment expozițional care îi adună pe artiștii activi în învățământ și în muzee, într-un efort comun de a menține interesul pentru arta și pentru munca artistului plastic, chiar dacă timpul ne pare potrivnic pentru asemenea activități. Școala și muzeul au obligația să mențină dialogul deschis față de noile generații și să păstreze viu interesul pentru creația plastică indiferent de greutățile momentului.

Recunoaștem așadar efortul artiștilor-profesori și a artiștilor-muzeografi care nu renunță să-i învețe pe cei din jur ,,să vadă” dincolo de hotarul cotidianului și să-i aducă pe cei din apropierea lor în starea de a căuta răspunsuri și sensuri motivante dincolo de vulnerabilitățile prezentului. Prin munca individuală a participanților și expunerea într-un dialog comparativ cu lucrări din patrimoniul muzeal, se oferă ucenicilor din școlile prezentului un model de perseverență în a face și a experimenta, fără să li se spună că trebuie să imite formele cristalizate de cei care au încercat înaintea lor să facă.
Școala și muzeul s-au implicat activ în acest proiect pentru a oferi un model de coeziune culturală și pentru a transmite spre generațiile actuale importanța redescoperirii relației dintre maestru și ucenic, dintre forța trecutului consacrat și dinamica oportunității prezentului. E o relație care nu se bazează pe principiul imitației celui dintâi de către cel care îi urmează, ci se concentrează pe principiul permanentei căutări, indiferent de timp, spațiu, condiții ș.a.m.d.