Noiembrie 05, 2020 – Noiembrie 22, 2020

Beata BEBEL. CHROMATIC EMOTIONS. Pictură

Beata Bebel s-a născut la 29 iunie 1959 în orașul polonez Czestochowa. Familia ei are rădăcini în Vestul Europei, în spațiul german, de unde strămoșii ei au venit în Polonia. Atât bunicul, cât și tatăl ei iubeau literatura, muzica și pictau amândoi, ca amatori, cotribuind de timpuriu la formarea orizontului cultural al tinerei Beata, al interesului pentru artă și pentru adevăratele repere spirituale. In pofida unor opreliști specifice regimului totalitar comunist, Beata a studiat artele, mai întâi la Școala de Arte din localitate (1980-1985), apoi la Departamentul de Pictură al Academiei de Arte Frumoase din Cracowia, clasa prof. Jan Szancenbach, unde a obținut licența în anul 1985. După absolvire, a desfășurat o susținută activitate în atelierul său de creație și ca profesor asociat la Facultatea de Arte a Universității Jan Dlugosz din Czestochowa. Artista este o prezență activă, prin lucrările sale, în expoziții personale sau colective, în țară și pe multe meridiane ale lumii: Germania, Italia, Ucraina, Austria, Franța, China, SUA, Slovacia, România ș.a. Viața ei este devotată, în întregime, picturii. 

Creația personală a artistei Beata Bebel a evoluat pe câteva direcții care s-au statornicit în serii tematice, adâncite, amplificate, fiecare, ca într-un proiect de cercetare creativă. O etapă întinsă pe perioada căutărilor din anii 80 – 90 însumează o  serie de aproximativ 150 de lucrări având un centru tematic, autoprtretul, doar ca punct de pornire, însă, un numitor comun pentru tot atâtea dialoguri introspective ale artistei cu sinele, respectiv cu raportul dintre formă și culoare sau cu alte motive ce pot fi ele impuls inspirativ pentru un alt și altfel de autoportret. 

A doua etapă din creația artistei s-a concretizat intr-o serie de Naturi Statice, temă clasică, dar pe care Beata Bebel a ales-o tot ca teren de cercetări, revelații, îndoieli și reveniri in aceleași chinuitoare neliniști, interogații asupra relevanței și prevalenței dintre formă și culoare. In sfârșit, exegeții remarcă, unanim, că în pictura din ultimii zece ani a artistei a apărut limpezirea, prin asumarea unei opțiuni ferme care, împingând spre abstract forma, privilegiază culoarea, nu doar în desfătare retiniană, ci în exuberanța carnală a pastei suprapuse în groase straturi în care uleiurile sclipesc, mixează, recompun și expun privirii irizate miraje cromatice în palimpsest. 

Beata Bebel și Wlodzimierz Karankiewicz s-au cunoscut încă din adolescență, au fost colegi la Școala de Arte din Cresthokowa. S-au reîntâlnit ca studenți la Cracowia, unde destinele artistice, dar și drumurile lor în viață s-au împletit pentru totdeauna. Sunt căsătoriți din anul 1984 și au doi copii care, ca și ei, au optat pentru calea artei. Deși par atât de diferiți în exprimare vizuală, pe pânze sau alte medii, cei doi soți artiști, Wlodek și Beata conlucrează intens, formînd un tandem artistic care funcționează și vibrează simbiotic. Rețeta acestui algoritm de succes o dezvăluie chiar cei doi, intr-un interviu acordat presei culturale: Nu ne facem niciodată corecturi reciproce și nu ne sfătuim niciodată în activitatea noastră artistică. Fiecare merge pe drumul său. Ne place să lucrăm cu studenții, de la care învățăm multe. Sunt foarte talentați și sensibili, ne stimulează imaginația.Astfel, pepetuînd tradiția înaintașilor, în casa familiei Karankiewicz, părinți și copii, toată lumea pictează, întegrând în actualitate tradiția strămoșilor, la un nivel ce îi recomandă, acum, ca ambasadori emblematici ai artei contemporane din Polonia. 

Florin Gherasim, curatorul expoziției