16-17 noiembrie 2020

În perioada 16-17 noiembrie 2020, Departamentul de Studii Doctorale din cadrul UNATC „I. L. Caragiale” organizează conferința internațională „Cercetare artistică interdisciplinară avansată”. Evenimentul urmărește alinierea școlii doctorale românești la mișcarea de cercetare teatrală și cinematografică europeană și crearea de punți de comunicare între profesorii și studenții noștri cu profesioniști din domeniile artelor spectacolului, filologiei, psihologiei, pedagogiei, filosofiei, neuroștiințelor din plan național și internațional.

Formatul cuprinde prelegeri, dialoguri interdisciplinare, urmate de sesiuni de întrebări și răspunsuri, unde publicul audient este cu drag invitat să devină activ. Conferința își propune să fie o platformă autentică de schimb de opinii și experiențe, chiar dacă va avea loc online. Pentru mai multe informații, puteți consulta programul conferinței.

În cadrul conferinței vor prezenta Dr. Mircea Dumitru (profesor la Universitatea București), Mircea Cărtărescu, Dr. Bogdan O. Popescu (profesor la UMF București), Leon Rubin (profesor la East 15 Acting School din University of Essex / Regatul Unit), Dr. Miguel Mejía Bedoya (profesor la University of Amazonia / Columbia), Dr. Soledad Garré Rubio (profesor la Resad / Madrid, Spania).

De asemenea, vor susține prelegeri profesori ai Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”: Dr. Liviu Lucaci (Rector UNATC), Dr. Alexandru Sterian, Dr. Carmen Croitoru, Dr. Dan Vasiliu, Dr. Doru Nițescu, Dr. Laurențiu Damian şi Dr. Ștefana Samfira, precum și doctoranzi UNATC.

Evenimentul se adresează studenților și profesorilor din UNATC, precum și tuturor celor interesați de subiectele atinse prin prezentări și se va desfășura online (pe platforma ZOOM). Pentru a putea participa, este necesară completarea următorului formular de înscriere: https://forms.gle/ZKTGPzJcuaKChi3c6.

Conferința face parte din activitățile proiectului „Cercetare doctorală interdisciplinară la nivel de excelență european”, finanțat de M.E.C., prin FDI 2020, coordonat de conf. univ. dr. Liviu Lucaci, derulat în cadrul Școlii Doctorale a UNATC „I. L. Caragiale”.


Școala doctorală din UNATC „I.L. Caragiale”, în acord cu specificul instituţiei, acţionează în sfera universitar‐artistică în domeniile TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI și CINEMATOGRAFIE ȘI MEDIA. Școala doctorală constituie cea mai veche structură de studii doctorale din România orientată în domeniile acestea și confirmă existenţa și practica unei experienţe doctorale redutabile. Școala doctorală din cadrul UNATC a reprezentat un model pentru celelalte instituţii universitare românești cu profil artistic, la nivelul ciclului al treilea de studii universitare, conform recomandărilor Procesului de la Bologna. În respectul tradiţiei profesionale de șlefuire a măiestriei artistice și de învăţare, fixare, cercetare și creaţie artistică, pedagogia și practica universitară corespunzătoare acestora confirmă relaţia și colaborarea directă între corpul profesoral și studenţii din toate ciclurile. Sistemul universitar de îndrumare individuală este predilect în formarea persoanelor dedicate artelor scenice, filmului și media și se încadrează în metodologiile tradiţionale, artistice, educative și formative ce urmăresc excelenţa în câmpurile respective de referinţă. Noţiunea de cercetare, în sfera artelor, în domeniile TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI și CINEMATOGRAFIE ȘI MEDIA, este indisolubil și organic legată de actul creaţiei artistice și conţine profunde aspecte cu caracter creativ, inclusiv în sectoarele limitrofe ale procesului artistic, respectiv în zonele gândirii, studiului și investigaţiei teoretice. Demersul doctoral în cadrul UNATC „I.L. Caragiale” implică nemijlocit latura de cercetare și de creaţie artistică. Creaţia artistică, la rândul său, implică, nemijlocit, un demers de cercetare continuă și matur asumată.