COMUNICAT DE PRESĂ:
Incandescențele Metaforelor autumnale clujene strălucesc iarăși, în plină pandemie
Bienala Naţională de ceramică-sticlă-metal ”Metafore Incandescente” – Cluj-Napoca 2020
Întâlnirea cu noul val de comori ale Metaforelor Incandescente, abia ieșite din mâinile pricepute ale mânuitorilor focului din întreaga țară, se prognozează la Cluj. Prevestitoare proiecții incandescente apar mereu pe fața albilor nori toamnatici, îngrămădiți de mare nerăbdare asupra urbei Transilvane. Străfulgerări multicolore, jucuri de forme, culori și transparențe, debordând de energii benefice, se adună neștiute de o vreme, în nopți neliniștite, venind de pretutindeni să lumineze cerul pregătirilor asidue. Sunt oare doar fantasme???!!!
Ca o veste rea, demonica Pandemie a precedat cu luni în urmă acest măreț moment de toamnă, momentul Bienalei, tăind aripi și alungând treptat speranța de-a o-ntâlni șezând pe tronul din Palat, pentru-ai cunoaște cu bucurie noul chip. Dar Îngerul ocrotitor, ne-a luminat cu facla-i, reînviindu-ne Speranța, nouă și sufletelor prietenilor artei din inima Ardealului.
Cutezanța de a ne asuma continuitatea neafectată a acestei Bienale a revenit întreagă! Ea se va-nfățișa ochilor Dvs., mai Frumoasă, chiar și sub genericul ”Pandemica-Online -2020”.

Inițiată ca rod al colaborării între UAP și Muzeul de Artă – Cluj, această Bienală a fost transferată în prag de colaps – la solicitarea expresă a unor colegi ceramiști dedicați -, începând cu a IV-a sa ediție, în grija subsemnatului, ca organizator-curator și beneficiar atunci de sprijinul colegial (expirat ulterior) al unei părți dintre dascălii Catedrei CSM a UAD Cluj, membri entuziaști ai Fundației CeramArt. Astfel, a fost preluată la timp, plaja de acoperire extinsă asupra celor trei domenii, ceramică-sticlă-metal, iar genericul schimbat în Metafore Incandescente. O ediție de succes în timp record; 27 de zile de la formularea invitației și vernisaj. O ediție cu mare succes la public și bine promovată, care în edițiile ulterioare devine itinerantă, grație colaborării deschise cu uniuni, galerii și persoane de decizie la Tg. Mureș și Bistrița respectiv D-na Mana Bucur, ceramist și președinte UAP Mureș și cunoscutul critic de artă Oliv Mircea, curator și președinte UAP Bistrița.
Sprijinul partenerial al Bienalei fost reevaluat. S-a disipat acela al Fundației Ceramart, organizatoare a simpozioanelor și bienalelor naționale și internaționale de profil, desfășurate la Cluj-Napoca începând din 1996, Bienala bucurându-se de parteneri stabili, precum gazda tradițională, Muzeul Național de Artă, Universitatea de Artă şi Design și Uniunea Artiştilor Plastici din România; cele mai prestigioase și importante instituții de cultură și artă din Cluj,
Facem aceste precizări nu ca pe niște reproșuri la anumite adrese, ci pentru a restabili și aduce la cunoștința publicului a colaboratorilor, persoane fizice dedicate, instituțiilor și artiștilor participanți, adevăratul parcurs al devenirii acestei Bienale, devenită una de anvergură națională. Aceasta alături de recunoștința mulțumirilor noastre pentru constanța și interesul cu care ne-au fost și ne vor fi alături, în vremuri care sperăm, să fie mai bune.

Incandescența metaforică a Bienalei clujene, cei 104 artiști ceramiști, sticlari, vitraliști, metaliști bijutieri sau mixed media și ale lor 206 lucrări, vor fi prezente în această ediție online, pe simezele virtuale impregnate de glorii istorice ale Muzeului de Artă clujean și virtual itinerată, în galeriile ArtNouveau-Tg. Mureș și Arcade 24-Bistrița.
Pregătirea deschiderii oficiale a site-ului online, programată pentru joi, 05 noiembrie, de la ora 19.00, este în fază finală și sperăm să-ncarce cu consistența emoției estetice, dăruită generos prin vioiciunea creativă a operei expozanților, sufletele publicului avid de frumos, acum, în pragul unei ierni împrevizibile, apăsătoare și disconfortante.

Conf. univ. Dr. Andrei Florian – UAD Cluj,
organizator și curator general

Metaforă, Incandescență și Strălucire Națională Românească, la Cluj

Online și virtual,… în inima dictaturii Pandemice!

 

Dincolo de timp, de timpuri sau vremuri, de molime sau pandemii, de al căror Diktat malefic ne facem deopotrivă vinovați prin tăcerea de turmă docilă, alături de o pleiadă de mai mari dintre cei mai mici ai lumii, interesați doar de orizontul scurt al sporirii cu orice preț a conturilor, artiștii își continuă munca tăcuți dar nu impasibili. Ei protestează rareori prin mesajul tăios al operei lor sau fronda coezivă de breaslă, generată de har și pasiunea comună.  

Întâlnirile de înalt nivel, dialogurile profunde și deschise în astfel de ocazii, între expozanți implicați și activi aparținând diverselor generații, estompează total durerile perioadei sumbre pe care o traversăm cu toții, conducând iată, la o și mai mare dorință de a fi din nou împreună.

Decizia de a continua proiectul bienalei a fost una dificilă. Obiectivul și motivația majoră a punerii în operă a acestei ediții au fost însă definite. Continuarea cu orice preț a firului deja consacrat al acestei bienale de anvergură națională; singura care reunește sub umbrela ei generoasă cele trei domenii ale artelor decorative ale focului: Ceramica, Sticla și Metalul.

Sondajul de opinie între colegii apropiați, analiza relevanței și impactului de pionierat al câtorva manifestări similare, puține la număr, care nici în acest an nefericit nu au abdicat de la misiunea lor generoasă, chiar și în inedita și exclusiva formulă online, ne-a impulsionat major.

Am ales continuitatea asumându-ne toate riscurile imprevizibile dar posibile, datorate pandemiei. Am demarat publicitatea, lansarea de invitații către artiști, primirea și selectarea materialului aplicațiilor cu standardele impuse și am continuat în paralel culegerea de date de contact ale unor artiști importanți și arhivarea în baza de date. Depășind toate fricile și îndoielile acestei perioade tulburi am ridicat ancora acestei aventuri, încărcate de o uriașă responsabilitate. Una echivalentă prin comparație cu aceea a șoferului de autobuz școlar, pe mâna căruia în fiecare dimineață părinți încrezători își dau odrasla, cu siguranța că e pe mâini bune și după o imprevizibilă zi de școală le va fi adusă cu bine, mai frumoasă și mai fericită.

La ora la care finalizăm pregătirile de deschidere așternând aceste rânduri destinate catalogului și, bazându-ne pe date reale și concrete, putem afirrma fără modestie că această ediție virtuală, a VIII-a, are cea mai mare relevanță numerică și valorică națională, din ultimii ani; 104 participanți, 208 lucrări, varietate considerabilă de abordări, de concepte, de stiluri și tehnici de transpunere inedite și inovative, într-o plajă la fel de variată de mixaje materiale.

Atmosfera mirifică creată în spațiul virtual al expoziției, una pe care mizăm să marcheze profund publicul, se datorează exclusiv acestei gale fabuloase de vrăjite entități obiectuale, având ca loc comun și esențial, nașterea lor, purificată de foc și dublată de har și autentică pasiune. Varietatea de abordări, de mesaje, nivelul înalt al conceptelor și tehnicilor, varietatea materială și dimensională a lucrărilor, prezentate de un eșantion atât de larg și relevant de creatori, din generații și cu niveluri de consacrare atât de diferite, ating niveluri remarcabile.

Întâlnim de data aceasta la Cluj 104 artiști, din Alba Iulia, București, Botoșani, Brașov, Craiova, Galați, Iași, Bistrița, Baia Mare, Oradea, Sibiu, Satu Mare, Vâlcea, Petroșani, Deva, Ploiești Piatra, Tg. Mureș Neamț și Timișoara, alături de cunoscuții artiștii clujeni. Venind din generații și școli cu orientări curiculare la fel de diferite dar evident contemporane, precum universitățile din București, Timișoara, Cluj, Iași, Baia Mare sau Craiova, aceștia se întâlnesc virtual în galeriile la fel de virtuale de data aceasta, ale Muzeului de Artă din Cluj-Napoca.

Un autentic regal cu peste două sute de lucrări; o adevărată gală națională a metaforelor incandescenței, care alătură cum spuneam, nume de mult consacrate, proaspeților absolvenți sau studenți la licență și master ai universităților româneștic; cu toții exponenți valoroși ai artei contemporane, prezenți în majoritatea manifestărilor de profil naționale și internaționale.

Marja mare de participare și remarcabilul nivelul artistic, poate face oricând obiectul prețios al unei analize statistice pertinente, a evoluției, tendințelor și nivelul valoric, tehnic și inovativ al creației naționale din acest domeniu, și cu siguranță obiectulal developării unei imagini relevante asupra nivelului de inițiere oferit și dobândit de și în, școlile superioare de

profil din țară, comparativ cu nivelul și tendințele creației artistice contemporane mondiale. Personal ne declarăm extrem de optimiști asupra concluziilor finale.

 În virtutea strânsei colaborări stabilite în edițiile anterioare ale bienalei cu Filialele UAP Mureș și Bistrița, cu președinții acestora, d-na Mana Bucur, artist plastic ceramist, curator general și manager al Galeriilor ”ARTNOUVEAU” din Tg. Mureș și respectiv dl. Oliv Mircea, critic de artă, curator general și manager al Galeriilor ”ARCADE 24” din Bistrița, edițiile anterioare ale bienalei, a VI-a și a VII-a au funcționat ca itinerante, lucrările bienalei fiind prezente integral pe perioade generoase în aceste importante galerii consacrate. Bienala Pandemica 2020 funcționează sub aceleași auspicii, ca itinerantă și în formula online.

Ne bucurăm și în această ediție cu totul specială, de parteneriatul prestigios al Muzeului Național de Artă, al Universității de Artă și Design, care ne-a acordat fără rezerve un prețios sprijin logistic în toate edițiile anterioare și de acela al Uniunii Artiștilor Plastici, Filiala Cluj, din care cu toții facem parte.

 

Deschiderea oficială a Bienalei cu adresa www.metaforeincandescente.com, va putea fi vizionată online joi, 5 noiembrie, începând cu ora 19.00.

 

Programul vernisajului se va bucura în preambul, atât de cuvântul curatorului, cât și de discursurile unor personalități cunoscute în lumea cultural artistică românească și anume: Doamna Mana Bucur, artist ceramist și Președinte al UAP Mureș, Domnul Profesor Dr. Ion Bogdan Lefter, cunoscut poet, scriitor, eseist și fin observator și teoretician al artei românești contemporane, Domnul Oliv Mircea, curator, critic de artă și Președinte de onoare al UAP Bistrița și, nu în ultimul rând al Domnului Prof. univ. Dr. Corneliu Ailincăi, artist ceramist, recunoscut teoretician, mentor și reformator al actualei catedre Ceramică-Sticlă-Metal a UAD din Cluj-Napoca.

Domnul Profesor Corneliu Ailincăi este și inițiatorul creării Fundației CeramArt, prin efortul căreia a fost posibilă organizarea de succes a numeroase simpozioane și expoziții naționale și internaționale, de promovare a ceramicii românești și a UAD Cluj. Domnia sa este constant un participant activ și consilier în organizarea celor două bienale clujene, respectiv Internaționala de Ceramică – BIC, inițiată din 2015, cu trei ediții de succes și Bienala Națională de ceramică, Artele Focului, inițiată în 2006 de UAP Cluj, care de la a V-a ediție, din 2014, a devenit Bienala Națională de ceramică-sticlă-metal Metafore Incandescente – BMI. Aflată acum la a IV-a ediție în noua formulă, din 2014 aceasta a trecut în organizarea și curatorierea Fundației CeramArt, respectiv a subsemmnatului ca reprezentant desemnat.

Ambele activează din 2015, în alternanță, constant și în ediții de mare succes, fiind recunoscute pe plan național și internațional.

  Mulțumind tuturor artiștilor prezenți, colaboratorilor prieteni ce ne susțin în deschiderea din acest an cu cuvântul lor scris sau vorbit, dar și celor care ne sunt alături cu gândul și cu inima, trecem iată, cu emoție reală pragul unei noi ediții, a VIII-a, una specială ce ne va reveni mereu în amintire.

Ca organizatori ai acestei ediții inedite, sperăm în vizionarea ei online de către un public cât mai numeros, care să ne fie alături cu sufletul, în bucuria acestei revederi, conjunctural nefaste, aflată totuși sub o zodie mai încărcată ca oricând de speranță și dominată de o supremă și benefică incandescență solară autumnală; una atât de REALĂ.

                                                                 

Expun în această ediție exclusiv online artiști prezentați aici, pe localități sau zone:

Alba-Iulia: Teodora Dragoș-Bota, Leontin Țibacov, Bacău: Silvia Giurcă, Baia Mare-Maramureș: Judith și Gheorgne Crăciun, Elena Vancea, Viorel Simion Marton, Liviu Rața, Bistrița: Vioara Dinu, Adina Trif, Botoșani: Diana și Andrei Alupoaie, Georgiana Grădinariu, Brașov: Sabina Poloșan, Flavia Beldiman, Ioan Aron și Decebal Gabriel Țăroi, Răzvan Botiș, București & Ilfov: Mariana Francoise Apostol, Ciprian Ariciu, Alina și Dan Băncilă, Diana și Lucian Butucariu, Vlad Basarab, Sandra Berghianu, Adela Bonaț, Ana Bradu, Maia Cioată, Leonid David Olteanu, Vladimir Cioroiu, Mihaela Cocheci, Carmen Cosma, Adriana Maria Costas, Ioana Mădălina Dima, Anca Vintilă-Dragu, Bogdan Severin Hojbotă, Cristina Iliescu, Cristina Ilinca, Ovidiu Ionescu, Lucia Lobonț, Lidia Alina Nicolae, Roxana Nicolae, Marius Marcel Nuțu, Flori Pănescu, Monika Pădureț, Dan Popovici, Ana Rus, Ilie Rusu, Marius Stanciu, Victor Triaire, Cornelia Untilov, Gheorghe Zaharia. Călărași: Maria Măncianu-Bogatu, Cluj-Napoca: Arina Ailincăi, Adina Jurca-Toader, Andrei Florian, Gavril Zmicală, Nicolae Procopan, Elena Amariei, Elena Ilash, Emilia Chirilă, Ileana Crăciun, Ioana Bența, Iordanka Cioti, Sasha Lupu, Nagy Annamaria, Doina Stici, Oriana Pelladi, Palko Ernest, Forro Agy, Kolozsi Simona, Koncz-Munich Andras, Teodora Bustan, Deak Zsuzsa, Szabo Eniko Reka, Deva: Grigore Roibu, Drobeta Tr. Severin: Simona Ciocârlan, Galați: Liliana Marin, Cristina Iorga, Iași: Sorin Purcariu, Cristian Gafițescu, Mureș: Mana Bucur, Iszlai Izabella, Nagy Attila, Neamț: Daniel Adăscăliței, Oradea: Marta Jakobovitz, Jankó-Szép Noémi-Abigél, Petroșani: Cristian Ianza,Satu-Mare: Aurelian Busuioc, Sibiu: Ion Tămâian, Anca Stătică, Roxana Ionescu,Sălaj: Peter Felix,Timișoara: Dana Catona, Florin Ivănescu, Gloria Grati, Sorina Stână, Laura Ungureanu, Matei Gașpar, Nicolae Moldovan, Vasile Lihor, Vâlcea: Corina Necșuleu-Croitoru, Irina Ionelia Ionescu.

Intregul efort al punerii în operă a acestei ediții virtuale a Bienalei Naționale de ceramică-sticlă- metal Metafore Incandescente ”PANDEMICA” – Online, ediția a VIII-a, Cluj-Napoca 2020, una ce cuprinde 105 artiști cu 208 lucrări, se datorează muncii asidue a editorului său tehnic, ceramistul Adrian Pop și organizatorului și curatorului general, conf. univ. Dr. Andrei Florian – CSM/UAD – Cluj-Napoca.

Conf. Univ. dr. Andrei Florian,                                                                     

organizator și curator general