Online și virtual în inima dictaturii Pandemice!

Dincolo de timp, de timpuri sau vremuri, de molime sau pandemii, de al căror Diktat malefic ne facem deopotrivă vinovați prin tăcerea de turmă docilă, alături de o pleiadă de mai mari dintre cei mai mici ai lumii, interesați doar de orizontul scurt al sporirii cu orice preț a conturilor, artiștii își continuă munca tăcuți dar nu impasibili. Ei protestează rareori prin mesajul tăios al operei lor sau fronda coezivă de breaslă, generată de har și pasiunea comună.  

Întâlnirile de înalt nivel, dialogurile profunde și deschise în astfel de ocazii, între expozanți implicați și activi aparținând diverselor generații, estompează total durerile perioadei sumbre pe care o traversăm cu toții, conducând iată, la o și mai mare dorință de a fi din nou împreună.

Decizia de a continua proiectul bienalei a fost una dificilă. Obiectivul și motivația majoră a punerii în operă a acestei ediții au fost însă definite. Continuarea cu orice preț a firului deja consacrat al acestei bienale de anvergură națională; singura care reunește sub umbrela ei generoasă cele trei domenii ale artelor decorative ale focului: Ceramica, Sticla și Metalul.

Sondajul de opinie între colegii apropiați, analiza relevanței și impactului de pionierat al câtorva manifestări similare, puține la număr, care nici în acest an nefericit nu au abdicat de la misiunea lor generoasă, chiar și în inedita și exclusiva formulă online, ne-a impulsionat major.

Am ales continuitatea asumându-ne toate riscurile imprevizibile dar posibile, datorate pandemiei. Am demarat publicitatea, lansarea de invitații către artiști, primirea și selectarea materialului aplicațiilor cu standardele impuse și am continuat în paralel culegerea de date de contact ale unor artiști importanți și arhivarea în baza de date. Depășind toate fricile și îndoielile acestei perioade tulburi am ridicat ancora acestei aventuri, încărcate de o uriașă responsabilitate. Una echivalentă prin comparație cu aceea a șoferului de autobuz școlar, pe mâna căruia în fiecare dimineață părinți încrezători își dau odrasla, cu siguranța că e pe mâini bune și după o imprevizibilă zi de școală le va fi adusă cu bine, mai frumoasă și mai fericită.

La ora la care finalizăm pregătirile de deschidere așternând aceste rânduri destinate catalogului și, bazându-ne pe date reale și concrete, putem afirrma fără modestie că această ediție virtuală, a VIII-a, are cea mai mare relevanță numerică și valorică națională, din ultimii ani; 104 participanți, 208 lucrări, varietate considerabilă de abordări, de concepte, de stiluri și tehnici de transpunere inedite și inovative, într-o plajă la fel de variată de mixaje materiale.

Atmosfera mirifică creată în spațiul virtual al expoziției, una pe care mizăm să marcheze profund publicul, se datorează exclusiv acestei gale fabuloase de vrăjite entități obiectuale, având ca loc comun și esențial, nașterea lor, purificată de foc și dublată de har și autentică pasiune. Varietatea de abordări, de mesaje, nivelul înalt al conceptelor și tehnicilor, varietatea materială și dimensională a lucrărilor, prezentate de un eșantion atât de larg și relevant de creatori, din generații și cu niveluri de consacrare atât de diferite, ating aici niveluri remarcabile.

Întâlnim de data aceasta la Cluj 104 artiști, din Alba Iulia, București, Botoșani, Brașov, Craiova, Galați, Iași, Bistrița, Baia Mare, Oradea, Sibiu, Satu Mare, Vâlcea, Petroșani, Deva, Ploiești Piatra, Tg. Mureș Neamț și Timișoara, alături de cunoscuții artiștii clujeni. Venind din generații și școli cu orientări curiculare la fel de diferite dar evident contemporane, precum universitățile din București, Timișoara, Cluj, Iași, Baia Mare sau Craiova, aceștia se întâlnesc virtual în galeriile la fel de virtuale de data aceasta, ale Muzeului de Artă din Cluj-Napoca.

Un autentic regal cu peste două sute de lucrări; o adevărată gală națională a metaforelor incandescenței, care alătură cum spuneam, nume de mult consacrate, proaspeților absolvenți sau studenți la licență și master ai universităților româneștic; cu toții exponenți valoroși ai artei contemporane, prezenți în majoritatea manifestărilor de profil naționale și internaționale.

Marja mare de participare și remarcabilul nivelul artistic, poate face oricând obiectul prețios al unei analize statistice pertinente, a evoluției, tendințelor și nivelul valoric, tehnic și inovativ al creației naționale din acest domeniu, și cu siguranță obiectulal developării unei imagini relevante asupra nivelului de inițiere oferit și dobândit de și în, școlile superioare de profil din țară, comparativ cu nivelul și tendințele creației artistice contemporane mondiale. Personal ne declarăm extrem de optimiști asupra concluziilor finale.

În virtutea strânsei colaborări stabilite în edițiile anterioare ale bienalei cu Filialele UAP Mureș și Bistrița, cu președinții acestora, doamna Mana Bucur, artist plastic ceramist, curator general și manager al Galeriilor ”ARTNOUVEAU” din Tg. Mureș și respectiv dl. Oliv Mircea, critic de artă, curator general și manager al Galeriilor ”ARCADE 24” din Bistrița, edițiile anterioare ale bienalei, a VI-a și a VII-a au funcționat ca itinerante, lucrările bienalei fiind prezente integral pe perioade generoase în aceste importante galerii consacrate. Bienala Pandemica 2020 funcționează sub aceleași auspicii, ca itinerantă și în formula online.

Ne bucurăm și în această ediție cu totul specială, de parteneriatul prestigios al Muzeului Național de Artă, al Universității de Artă și Design, care ne-a acordat fără rezerve un prețios sprijin logistic în toate edițiile anterioare și acela al Uniunii Artiștilor Plastici, Filiala Cluj, din care cu toții facem parte.

Deschiderea oficială a Bienalei cu adresa www.metaforeincandescente.com, va putea fi vizionată online joi, 5 noiembrie, începând cu ora 19.00.

Programul vernisajului se va bucura în preambul, atât de cuvântul curatorului, cât și de discursurile unor personalități cunoscute în lumea cultural artistică românească și anume: doamna Mana Bucur, artist ceramist și președinte al UAP Mureș, domnul profesor dr. Ion Bogdan Lefter, cunoscut poet, scriitor, eseist și fin observator și teoretician al artei românești contemporane, domnul Oliv Mircea, curator, critic de artă și președinte de onoare al UAP Bistrița și, nu în ultimul rând al domnului prof. univ. dr. Corneliu Ailincăi, artist ceramist, recunoscut teoretician, mentor și reformator al actualei catedre ceramică-sticlă-metal a UAD din Cluj-Napoca.

Domnul profesor Corneliu Ailincăi este și inițiator al fundației CeramArt, prin efortul căreia a fost posibilă organizarea de succes a numeroase simpozioane și expoziții naționale și internaționale, de promovare a ceramicii românești și a UAD Cluj. Domnia sa este participant activ și consilier în organizarea celor două bienale clujene, respectiv Internaționala de Ceramică – BIC, inițiată din 2015, cu trei ediții de succes și Bienala Națională de ceramică, Artele Focului, inițiată în 2006 de UAP Cluj, care cu a V-a ediție, cea din 2014 a devenit Bienala Națională de ceramică-sticlă-metal Metafore Incandescente – BMI. Aflată acum la a IV-a ediție în noua formulă, din 2014 aceasta a trecut în organizarea și curatorierea Fundației CeramArt, respectiv a subsemmnatului.

Ambele activează din 2015, în alternanță, constant și în ediții de mare succes, fiind recunoscute pe plan național și internațional.

Ca organizatori ai acestei ediții cu totul speciale, sperăm în vizionarea online a unui public cât mai numeros, care să ne fie alături în bucuria amplei și dificilei revederi actuale, într-o conjunctură nefastă, aflată în schimb, sub o zodie mai încărcată ca oricând de speranță și dominată suprem, de o benefica incandescență solară autumnală, atât de REALĂ.

Conf. univ. dr. Andrei Florian, organizator și curator general                                                         

Adrian Pop, editor tehnic, prelucrare imagine și promovare media