Pașaportul pictorului Nicolae Vermont a fost eliberat in anul 1929 și folosit in deplasările in Germania, Franța, Spania, Austria, Olanda și Ungaria. Exemplarul cuprinde o fotografie a artistului alături de semnătura sa olografă, precum și o fotografie cu semnătură a soției sale.
Dimensiuni: 13 x 9 cm

Foto & text courtesy: Historic