Monumentul infanteriei executat de Ion Jalea în 1936, Foto courtesy: PostModernism Museum