Vernisaj: 8 octombrie, joi, ora 18
Expoziție (Clarobscur): 08.10 – 08.11.2020
LEILEI GALLERY, str. Aurel Vlaicu, nr88-90 sector 2, București
“DINCOLO DE WIKIPEDIA”
“Miza acestui proiect este să recupereze şi să confrunte paleta de semnificaţii atribuite clarobscurului ca experienţă vizuală cu ceea ce se întâmplă în străfundurile conştiinţei noastre umane, noi fiind văzuți ca actori în spaţiul social. Un jurnal în care sunt marcate, cu alb şi negru, lumina şi întunericul, speranţa şi deznădejdea, zona iradiantă a fiinţei noastre, angoasele şi tenebrele ei.
Pe de o parte, este o analiză focalizată pe interesul pentru acest tip de contrast valoric, o modelare nuanţată sau clară a umbrelor şi a luminii, degradarea perspectivei atmosferice, diverse tipuri de ecleraje pe obiect sau spaţializări formale şi informale, crearea misterului umbrelor şi a tainei întunericului, iluminarea arbitrară ca opusă acceptării luminii aşa cum cade ea în mod natural etc.
Pe de altă parte, dincolo de exerciţiul de limbaj grafic şi pictural în sine, clarobscurul este astăzi mai ofertant ca oricând la nivel de semnificaţii în exprimarea realităţilor contemporane „clare” şi „obscure”. Este o încercare de abordare semiotică deoarece semnificaţiile lui chiarobscuro depăşesc graniţele stricte ale artei. Încărcătura metaforică, mistică, socială a termenilor transcende graniţele artei relevând umbrele şi luminile vieţii noastre.
O lume fără „linii” de contur, o lume doar a contrastelor… Oare nu aceasta este lumea în care trăim?
Translatată în spaţiul cotidianului, tehnica clarobscurului – sugerarea constrastantă a luminii, umbrelor şi întunericului, trece pe planul doi, potenţialul de semnificaţii oferit de ea fiind de maximă actualitate.
Clarobscurul devine o modalitate de (re)definire artistică a unei lumi incerte, nedecise, mereu în căutare de ceva şi cineva, o lume a celor de la margine, de la periferie, a celor în căutare de „lumină” sau fugind dinspre „lumină”. Clarobscurul secolului XXI devine astfel pentru artist, mai mult ca oricând, un mod de a participa la discursul public, de a fi prezent, de a lua atitudine, de a protesta, de a se revolta şi nu doar de a-şi demonstra veleităţi şi abilităţi artistice.”
Petru Lucaci
——————————————-
[EN]
Opening: 8 October, Thursday, 6 PM
Exhibition (Clarobscur): 08.10 – 08.11.2020
“BEYOND WIKIPEDIA
Recuperating and comparing the spectrum of significations of chiaroscuro as a visual experience with what it means for our human consciousness as actors in the social space is at stake in this project. It is a diary where light and darkness, hope and despair, joy but also anxiety zones of our humanity are discernible in white(s)
and black(s).
On one hand it is an analysis focused on the interest for this type of value contrast, a nuanced or clear molding of shadows and light, degradation of the atmospheric perspective, various types of object lighting or formal and informal creation of spaces, creation of mystery of shadows and secrecy of darkness, arbitrary lighting as opposed to accepting light as it falls naturally etc.
On the other hand, beyond the graphic and painting technique in itself, chiaroscuro offers today, more than ever, a wide array of significations in expressing the “clear” and “obscure” contemporary realities. It is a semiotic approach, because the significations of chiaroscuro transcend the strict boundaries of art. The
metaphorical, mystical, social load transcends the boundaries of art, revealing the shades and the lights of our lives.
A world without boundary “lines”, a world of contrasts alone… Is it not the world we are living in? Translated into the everyday space, the chiaroscuro technique, the contrasting suggestion of lights, shade and darkness, takes second place, while its potential of significations is of prime topicality. Chiaroscuro becomes a manner
of artistic (re)definition of a world that is uncertain, undecided, always in search of something or somebody, a world of marginals, of those from the periphery, in search of or running away from “light”.
Thus, for the artist, the chiaroscuro of the 21st century becomes, more than ever, a way of taking part in the public discourses, of being present, of taking attitude, protesting and revolting, not only a way of demonstrating artistic abilities and ambitions.”
Petru Lucaci
fotografii Lucian Muntean
*
Galerie foto de la vernisajul expoziției
*