Ekphrasis este un proiect artistic generat de experiența sinergiei muzicii cu arta vizuală.

Programul artistic actual, Stagiunea Ekphrasis, implică dialogul și colaborarea dintre artistul vizual și muzician, pentru crearea unor lucrări de artă vizuală și pentru elaborarea unor recitaluri-performance art. În centru este relația dintre muzică, desen, și pictură. Inițial, în 2014, Constantin Rusu a dezvoltat o serie de desene pe hârtie, realizate sub inspirația audiției muzicale. Obiectul de interes și elementul principal de inspirație îl reprezenta sunetul în sala de concert.

Atelierul pictorului, sala de studiu a muzicianului, galeria de artă și sala de concert se reunesc într-un spațiu fizic și ideatic. Astfel, aceste spații își extind orizontul tradițional și intră în relație de simbioză, generând experiența unei percepții unitare asupra funcționalității și rolului lor. Generăm un nou tip de atelier: atelierul Ekphrasis. Muzica este catalizatorul, inspirând desenatorul, pictorul. Lucrarea muzicală este transpusă în lucrare vizuală, gestul muzicianului generează ecou în gestul artistului vizual.

Acțiunea, urmărită în timp real, oferă o imersiune în procesul realizării lucrării de artă.
Evenimentele Stagiunii Ekphrasis se succed în interval lunar, începând din octombrie 2020. Performance-urile vor fi transmise în direct, în mediul on-line.

Concept curatorial: Adela Lörincz, Mihai Pintenaru, Constantin Rusu
Concept vizual și graphic design: Constantin Rusu