EXPO_01_BUC_ARH_SP.PUBLIC

Selecție din Colecția de imagini Mihai Oroveanu

2 octombrie 2020 – 31 ianuarie 2021
Miercuri – Duminică / 15.00 – 19.00

2 – 4 octombrie 2020
Program special de vizitare Noaptea Albă a Galeriilor / 18.00 – 22.00

Salonul de proiecte
Palatul Universul, Corp B, Etaj 1, Actor Ion Brezoianu 23–25, București

Intervenții artistice de:
Andrei Nacu (RO/UK) – noiembrie
Linn Pedersen (NO) – decembrie
Susanne Kriemann (DE) – ianuarie

Design expozițional de: skaarchitects

Webpage: www.photopastfuture.ro

­­

Pe durata proiectului Imaginea fotografică între trecut și viitor, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA, spațiul Salonului de proiecte devine un spațiu hibrid, îmbinând cercetarea cu expunerea Colecției de imagini Mihai Oroveanu. În acest scop a fost concepută o structură de display care adăpostește în interiorul ei colecția, servind în același timp și ca suprafață de expunere. Spațiul astfel segmentat permite desfășurarea activităților de cercetare și prezervare – cuprinzând operațiuni de scanare, catalogare, indexare și publicare online – în paralel cu accesul publicului la expuneri și evenimente organizate în jurul unor axe tematice.

Prima configurație expozițională imaginează un traseu eliptic prin diverse ipostaze ale arhitecturii bucureștene, sugerând o înțelegere mai vastă a spațiului public, din care edificiile arhitecturale reprezintă doar o mică parte. Această decizie a fost dictată de propria noastră înrădăcinare locală, precum și de prezența vastă a subiectului în cuprinsul colecției, iar selecția a fost ghidată de intenția construirii unei perspective cuprinzătoare – fie ea și fragmentară – asupra spațiului urban în transformare. Aceste instanțieri ale istoriei urbane, multe dintre ele prea puțin cunoscute, sunt menite să inducă percepția că viața trecută a orașului nu este niciodată statică și înghețată în timp sau restrânsă la perioada interbelică „de aur”, când cadrul în care evoluau elitele sau burghezia citadină, predilect captat în fotografii, a creat impresia durabilă și aproape neechivocă a unui oraș modern și a unei societăți prospere. Suita de imagini din expoziție caută să contrarieze diverse stereotipuri de reprezentare, să se îndepărteze din centru înspre periferii, să ofere vizibilitate unor categorii sociale mai largi sau să aducă în atenție rețeaua de servicii publice care formează nervurile ascunse ale metropolei. Oraș eclectic, multi-fațetat și imposibil de integrat într-o tramă uniformizatoare, Bucureștiul demonstrează că narațiunile progresului – exemplificate, de pildă, de modernismul interbelic sau modernizarea funcționalistă din timpul socialismului – sunt mereu paradoxale pentru că ele au suprimat straturi urbane preexistente sau le-au eliminat pe altele din discursul istoric și conștiința publică. E semnificativ faptul că fotografia poate să suspende și să deconstruiască imaginarul arhitectural monolitic al unui timp istoric, prin capacitatea ei de a fixa momentele de transformare, stadiile intermediare, șantierul, demolarea, evacuarea sau distrugerile cauzate de cutremure și bombardamente.

Memoria colectivă se edifică și prin recursul la imagini, prin modul în care acestea sunt difuzate, încărcate cu sens sau mitologizate prin întretăierea de condiționări de ordin socio-politic și cultural pe care le impune prezentul. Prin propunerea de față, intenția noastră este să aducem la lumină și felul în care imaginea și politica reprezentării unui oraș sau a unei națiuni au fost întotdeauna mediate și prin recursul la arhitectură. Anumite serii de fotografii aduc în atenție vastele proiecte expoziționale din perioada interbelică ce aveau ca rol promovarea istoriei și a dezvoltării orașului prin ambițioase desfășurări de forțe în care retorica expoziției, a arhitecturii și fotografiei se reflectau una pe cealaltă, potențându-se reciproc. Dincolo de rememorarea unor episoade din istoria recentă care ne semnalează că politicile culturale puteau aspira la o cu totul altă anvergură, astfel de exemple pot constitui un ferment pentru recalibrarea raportului nostru cu orașul, activarea unei priviri „civice”, critice și responsabile față de trecut și prezent în egală măsură.  

Detaliile despre intervențiile/prezentările artiștilor contemporani și tururile ghidate ale expoziției vor fi anunțate în prealabil pe site-ul proiectului și pe rețelele sociale.

Imaginile din expoziție sunt prezentate cu acordul doamnei Anca Oroveanu, deținătoarea acestei colecții de fotografii. Autorii fotografiilor sunt menționați numai în cazurile în care a fost posibilă identificarea lor până în acest moment.


Această expoziție face parte din proiectul Imaginea fotografică între trecut și viitor ce are ca principală miză prezervarea și punerea în circulație publică a unui fond de imagini cu o enormă relevanță culturală și istorică, precum și organizarea în paralel a unor activități de artă contemporană. Proiectul se desfășoară în perioada iunie 2020 – noiembrie 2021, în parteneriat cu Fotogalleriet Oslo. Bugetul total al proiectului este 170.000 euro, din care valoarea sprijinului financiar nerambursabil este 152.000 euro.

Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea  relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul  Europei și statele baltice.

Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă.

În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021.

Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural.

Bugetul Programului este de 29 milioane de euro.
Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.ro-cultura.ro

—  

Salonul de proiecte este un program axat pe cercetare și producție, promovând arta contemporană din România prin realizarea de expoziții, publicații, prezentări și dezbateri care o plasează în dialog cu contextul regional și internațional. Salonul de proiecte a fost fondat în 2011 în cadrul MNAC Anexa, iar din 2016 funcționează ca centru independent de artă contemporană în Palatul Universul, București. Echipa: Alexandra Croitoru, Magda Radu, Ștefan Sava.

Salonul de proiecte beneficiază de sprijinul pe termen lung al Fundației Art Encounters, Timișoara.

www.salonuldeproiecte.ro
https://www.facebook.com/salonuldeproiecte

Instagram: photopastfuture, salonuldeproiecte