AUREL VLAD Om ieșit din umbră

„Plini de spaimă, cum n-au fost vreodată,

risipiți, străpunși de veșnicie,

stau pitiți cu toții pe-o câmpie

spartă, și să-i rupă n-o să poată”

(Rainer Maria Rilke, „Judecata de Apoi”, trad. Mihail Nemeș)

În perioada 2-30 octombrie 2020 Galeria de artă DANA găzduiește expoziția „Om ieșit din umbră” semnată de către sculptorul AUREL VLAD.

«Aurel Vlad este unul dintre puţinii sculptori care reuşeşte să articuleze pornind de la suma propriei vieţi şi experienţe deopotrivă personale şi profesionale un discurs despre om şi umanitate totodată. Desigur, la o primă vedere aceasta ar fi la îndemâna oricărui artist, mai ales a celui înzestrat cu capacitatea sintetizării în expresie a unei trăiri, dar ceea ce îl diferenţiază pe Aurel Vlad pe lângă tehnica de însufleţire a tablei şi a dermei prin nituri, este viaţa cu care îşi animă făpturile. În universala ciclicitate a emoţiilor, sentimentelor şi a patimilor, a clipelor de angoasă şi, în definitiv a tot ceea ce alcătuiesc şi se contopesc cu fiinţa umană, Aurel Vlad vine cu propria-i mărturisire, întregul şir de personaje fiind ipostaze ale dedublării prin suprapunere, a formei umane plăsmuită de mâinile sculptorului şi a specificităţii unei trăiri, ce imprimă din exterior spre interior reacţia, gestul. » / Maria Bilașevschi, critic de artă

Expoziția va fi deschisă publicului începând de vineri, 2 octombrie, ora 10.00, cu respectarea tuturor prevederilor care se impun în starea de alertă.

Curatori: Smaranda Bostan, Maria Bilașevschi.