Organizată de Muzeul de Artă Braşov, în colaborare cu Muzeul Municipiului Bucureşti – Secţia Artă, expoziţia „Hans Mattis-Teutsch. Sub semnul avangardei” se va deschide pe data de 2 octombrie 2020, la Palatul Suţu (Bd. I. C. Brătianu, nr. 2). Vernisajul va avea loc în curtea Palatului Suțu, la ora 18.00, respectând măsurile de protecție împotriva Covid-19.

Expoziţia „Hans Mattis-Teutsch. Sub semnul avangardei” a fost itinerată la Muzeul Ferenczy Szentendre (2015), Muzeul de Artă Cluj-Napoca (2017), ICR Viena şi Muzeul Judeţean de Artă „Centrul artistic Baia Mare” (2018). Curatorul expoziţiei este Radu Popică, manager al Muzeului de Artă Brașov.

Pornind de la redarea simbolistă a naturii, cu peisaje unduitoare, trecând prin experienţa expresionistă a Florilor sufleteşti şi prin cea constructivistă a proiectelor de decoraţii murale, oscilând între figurativ şi non-figurativ, Mattis-Teutsch se dovedeşte un artist sensibil la tendinţele novatoare ale artei europene, dar nu sclavul lor, interpretându-le în manieră personală.

Personalitate creatoare complexă, Mattis-Teutsch a fost un artist reprezentativ pentru avangarda artistică din centrul Europei, manifestându-se ca sculptor, pictor, grafician, teoretician al artei şi poet. Expoziţia de la Muzeul Municipiului Bucureşti va reuni lucrări semnate de Hans Mattis-Teutsch, realizate în diferite tehnici: linogravură, acuarelă, pastel, pictură de şevalet şi statuarie mică.
Demersul expoziţional urmăreşte evoluţia creaţiei artistului între anii 1917-1932, perioadă în care artistul a fost activ în cadrul mişcărilor şi al revistelor de avangardă din Ungaria (MA), Germania (Der Sturm) sau România (Contimporanul sau Integral). În perioada 1924-1932 Mattis-Teutsch a fost o prezenţă activă şi în viaţa artistică bucureşteană, expunând alături de Miliţa Pătraşcu, Marcel Iancu, M.H. Maxy, Corneliu Michăilescu sau Victor Brauner.

Secţia Artă a Muzeului Municipiului Bucureşti continuă demersurile sale prin care îşi propune să aducă în atenţia publicului modul în care artiştii din spaţiul românesc s-au raportat la mişcările de avangardă, expoziţia „Hans Mattis-Teutsch. Sub semnul avangardei” venind în completarea expoziţiei Pinacotecii Municipiului Bucureşti: „Avangardă – Ariergardă. De la premisele avangardismului românesc la puterea realismului socialist”, deschisă în perioada 2 octombrie 2018 – 22 septembrie 2019.

Pinacoteca Muzeului Municipiului București va contribui pentru expoziția „Hans Mattis-Teutsch. Sub semnul avangardei” cu patru lucrări din colecția sa de pictură.