La începutul lunii iunie au fost anunțate de către Ministerul Elen al Culturii  premiile de Stat 2019 (pentru ediții apărute în 2018) conferite în Grecia.  Premiile pentru traduceri au fost acordate la trei categorii: a) pentru traducerea unei opere literare străine în greacă; b) pentru transpunerea în neogreacă a unei opere din literatura Greciei antice și c) pentru traducerea unei opere literare grecești într-o limbă străină.  Premiul de Stat la categoria a treia a revenit traducătoarelor Elena Lazăr și Grete Tartler pentru ediția de Poeme și Proze aparținând poetului Kostas Karyotakis (1896-1928). Este ediția bilingvă cu numărul 20 apărută în colecția „Biblioteca de Literatură Neoelenă” a Editurii Omonia.

 Raportul comisiei subliniază  „colaborarea dintre cele două traducătoare, care a dat rezultate poetice excelente, poemele lui Karyotakis fiind redate rimat și ritmat,  respectând rima și metrul (inclusiv hexametri) oriunde a fost posibil”. În concluzie. „e vorba de o ediție complexă, care urmărește să facă cunoscut publicului român unul dintre cei mai importanți greci”. Comisia apreciază totodată faptul că ediția românească oferă toate reperele necesare pentru cunoștința cu acest poet: studiul introductiv semnat de Grete Tartler, despre Kostas Karyotakis, „un exponent al «generației nefericite» din Grecia (și, în general, din sud-estul european și Balcanii începutului de secol trecut), cât și o voce unică, de rezonanță inconfundabilă”, prefața (care analizează motivul peregrinării ca soluție de evadare din realitate a poetului, pornind de la călătoria pe care Karyotakis a făcut-o în octombrie 1926 în România) și tabelul cronologic întocmite de Thaleia Ieronymaki, precum și nota biografică semnată de Elena Lazăr. Ar mai fi de adăugat faptul că selecția de poeme și proze, apărute pentru prima oară în limba română, nu omite configurarea profilului de traducător al lui Karyotakis, pentru care traducerea însemna creație: au fost incluse poeme în versiune trilingvă (originalul francez sau german, traducerea creată de Karyotakis și varianta în limba română). Nu există în nici o altă limbă străină o ediție atât de complexă.

Acest prestigios premiu revine pentru prima oară României, fiind nu în ultimul rând o recunoaștere a bogatei tradiții de traducere din literatura neoelenă, domeniu în care România ocupă, ca număr de ediții, un loc de frunte la nivel european.

Editura Omonia www.edituraomonia.ro