București, 11 Mai 2020

Stimate Domnule Președinte Klaus Iohannis,

Cinematografia românească, este de aproape 20 de ani vârful de lance al reprezentării produselor românești de calitate la nivel internațional.

În această perioadă de cumpănă pe care o parcurgem, cineaștii români doresc să participe la programul de reconstrucție a României pe care l-ați lansat și să își reia activitatea cât mai curând, în condiții de siguranță și protecție, dar au nevoie de sprijin pentru aceasta atît logistic cît și financiar.

Cinematografia este unul dintre domeniile cele mai afectate de situația actuală, aflându-se  într-o situație similară cu domeniul HoReCa, respectiv nu poate produce și nu poate vinde produsele sale, în timp ce, mai mult ca oricând, este evidentă nevoia de astfel de produse culturale.

Urmând exemplul colegilor din Franța care au lansat către Președintele Macron apelul de instituire a Stării de Urgență Culturală, un număr de aproape 20 de asociații din domeniu, între care menționăm Uniunea Cineaștilor din România, Asociația Noului Cinema Românesc, Asociația  Română a Femeilor din Cinema, Asociația Profesioniștilor Din Noile Media Și Industriile Creative, Asociația Documentor, alături de 35 dintre cei mai apreciați regizori români cum sunt Anca Damian, Adina Pintilie, Stere Gulea, Cristi Puiu, Radu Jude, Alexandru Solomon, Bogdan Mureșanu, Adrian Sitaru, Cătălin Mitulescu, Alex Nanau și de 230 de companii de producție și servicii cinematografice propun Guvernului României un set de măsuri economice rapide și ușor de implementat care să permită relansarea imediată a sectorului cinematografic.

Vă transmitem anexat propunerile noastre și vă solicităm să ne susțineți în demersul nostru de a continua, la aceleași standarde de calitate, realizarea de produse culturale românești și internaționale care să reprezinte cultura și identitatea națională și să contribuie la funcționarea mecanismului economic românesc cât mai eficient.

Cu cele mai bune gânduri și în speranța că veți fi alături de noi, în numele semnatarilor prezentului demers, Ada Solomon, Iuliana Tarnovețchi, Oana Prața

Domnului Ludovic Orban, Prim-Ministru

Doamnei Raluca Turcan, Vice-Prim-Ministru

Domnului Florin Cîțu, Ministru al Finanțelor Publice

Domnului Virgil Popescu, Ministru al Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

Domnului Bogdan Gheorghiu, Ministru al Culturii

REFERITOR: Susținerea cinematografiei în context economic

 

Stimate Domnule Prim-Ministru,

Stimată Doamnă Vice-Prim-Ministru,

Stimați Domni Miniștri,

 

În proiectul de reconstrucție și relansare economică a României, Președintele Klaus Iohannis vorbește despre importanța produselor românești de calitate și despre creșterea investițiilor publice în infrastructura economică.

Avem nevoie la acest moment să lansăm o Stare de Urgență Culturală, cum bine spune Isabelle Adjani într-o scrisoare adresată Președintelui Macron, avem nevoie să putem produce conținut național și european pentru a menține vii cultura, identitatea și industria cinematografică românești.

România este recunoscută internațional ca generator de produse cinematografice autohtone de calitate și pentru excepționalele produse audiovizuale cu participare românească realizate prin cooperare internațională.

Având în vedere contextul actual, deși criza din cinematografie poate că nu este la fel evidentă ca cea din domeniul turismului, în realitate cele două sectoare se află în situații similare.

Domeniul cinematografic este nu doar un domeniu cultural, ci este și o ramură economică care nu poate produce și care nu poate vinde în perioada actuală și nici în viitorul apropiat.

Lipsa cronică de date în administrația românească face ca, încă o dată, să nu putem dimensiona și aprecia impactul crizei în care ne aflăm la justa amploare și nici să putem poziționa sectorul cinematografic corect în peisaj.

Încercăm să configurăm totuși o imagine pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, astfel în anul 2017, 23.653 de întreprinderi din sectorul Hoteluri și Restaurante generau o cifră de afaceri de apx. 11 miliarde de lei, în timp ce 7.253 din domeniul „Spectacole, activități culturale și recreative și Producție, post-producție, distribuție și exploatare cinematografică” generau o cifră de afaceri de apx. 8 miliarde de lei.

Rezultă de aici că operatorii din acest sector sunt de aproape 2,4 ori mai productivi decât cei din industria HoReCa (dacă ne referim strict la domeniul cinematografic indicele acesta devine de 1,6, dar tot este evident un sector mult mai productiv).

Un sondaj minimal realizat în sector pe un eșantion de 180 de întreprinderi din domeniu arată că peste 60% dintre respondenți consideră că activitatea lor va scădea cu peste 50% în perioada următoare, peste 85% consideră ca va fi nevoie de o perioadă cuprinsă între 1 și 3 ani pentru revenirea la nivelul actual, iar peste 65% consideră că sprijinul cel mai important pentru sector sunt schemele de ajutor de stat și finanțările nerambursabile pentru perioada actuală și perioada imediat următoare.

Astfel, pentru evitarea prăbușirii sectorului cinematografic în perioada următoare, vă atragem atenția asupra a trei direcții de acțiune ușor de implementat și cu un impact puternic pe termen lung.

Măsuri solicitate:

 1. Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice

Implementată mult mai târziu decât în majoritatea țărilor europene, schema de ajutor de stat pentru cinematografie (cash rebate) a reprezentat în scurta sa perioadă de funcționare cel mai important catalizator pentru funcționarea mecanismului complex al producției cinematografice, cu un rol crucial în ridicarea nivelului de competitivitate al sectorului atât regional, cât și internațional.

Repornirea imediată a schemei de ajutor de stat va asigura nu numai funcționarea unui mare număr de companii românești și ocuparea forței de muncă din domeniu, dar și un foarte important semnal de normalitate și mai ales de încredere atât față de partenerii externi, cât și față de breaslă.

Având în vedere că acest extrem de util instrument este practic blocat din luna noiembrie 2019 (inițial, argumentat de epuizarea fondurilor, apoi prin procedura de preluare și implementare în cadrul MEEMA prin art.XXVII din OG1/2020), iar semnalele de repornire ale acesteia fiind încă foarte firave, vă solicităm de urgență următoarele:

– asigurarea continuității funcționării schemei de ajutor de stat, conform normelor și regulamentului în vigoare, inclusiv pentru proiectele depuse către finalul anului 2019 și a căror analiză nu a fost finalizată;

 

– rambursarea până la 15 iunie 2020 a cheltuielilor făcute în cadrul schemei și pentru care au fost depuse cererile de plată și auditul aferent;

– alocarea de urgență a bugetului de 50 milioane euro pentru 2020 și lansarea apelului de proiecte pentru 2020 până cel târziu la data de 15 iunie.

– revizuirea normelor de aplicare ale schemei de ajutor de stat numai prin consultare directă cu beneficiarii, pe baza disfuncționalităților remarcate pe parcursul aplicării acesteia, și digitalizarea procesului de analiză și raportare al schemei;

– adoptarea de urgență a HG pentru prelungirea Schemei de ajutor de stat pentru industria cinematografică pentru o perioadă de trei ani cu alocarea bugetului anual de 50 de milioane euro cu posibilitatea suplimentării bugetului alocat în funcție de rezultate.

 1. Fond de sprijin pentru acoperirea cheltuielilor aferente măsurilor de protecție pentru filmări

Pentru a putea funcționa în perioada următoare în condițiile extrem de specifice ale domeniului, este necesară elaborarea unui manual general de bune practici în ceea ce privește protecția echipelor de filmare, pe baza materialelor deja existente în alte state, în cooperare cu breasla și cu consultarea specialiștilor din cadrul Institutului de Sănătate Publică (avem în lucru un asemenea produs, pe care îl putem propune spre adoptare în cursul săptămânii viitoare)

Alocarea unui Fond de protecție și prevenție din bugetul de stat sau din fondurile europene alocate României pentru combaterea efectelor pandemiei, gestionat de către Centrul Național al Cinematografiei, având în vedere că implementarea măsurilor de prevenție este foarte costisitoare (un calcul sumar realizat pentru un film cu o echipă de apx 50 persoane, cu 30 de zile de filmare, la prețurile actuale ale pieței locale pentru echipamente și materiale, se ridică la peste 250.000 lei).

Acest fond va fi destinat în principal producțiilor românești sau cu participare românească, care se filmează în România, și se va acorda pe baza cererilor producătorilor însoțite de programul de filmare, lista locațiilor și devizul de cheltuieli aferente măsurilor de protecție, elaborat în conformitate cu manualul de bune practici menționat mai sus.

Pe baza informațiilor avute la acest moment, estimăm că o alocare de 5.000.000 lei pentru acest Fond de protecție și prevenție ar acoperi necesarul pentru producțiile acestui an. 

Pentru atragerea producțiilor străine în România, având în vedere că nici o societate de asigurări din lume nu asigură în acest moment producțiile cinematografice față de apariția unui caz de îmbolnăvire în echipă, ceea ce presupune oprirea filmărilor pentru 14 zile și generează considerabile costurile suplimentare de producție, propunem de asemenea crearea unui Fond de asigurare de rezervă, gestionat de către MEEMA, în cadrul departamentului care se ocupă de schema de ajutor de stat, care să fie gestionat în cooperare cu un operator de asigurări de evenimente și filmări internaționale (vă putem pune în legătură cu societăți de asigurări internaționale care operează și în România și care au în portofoliu produse de asigurare specifice sectorului)

Acest fond ar trebui să fie disponibil pentru proiecte românești și pentru proiecte străine care se filmeză în România ca Fond de asigurare de rezervă, iar producțiile vor trebui să se înscrie pentru eventuala accesare a acestuia, cu elementele obișnuite solicitate de către asigurători, cât și cu asumarea implementării măsurilor de protecție din Manualul de bune practici și cu plata unei taxe de procesare a cererii.

Estimăm că dimensiunea unui asemenea fond ar trebui să se situeze în jurul valorii de 10.000.000 lei și sperăm că nu va fi necesară deblocarea acestuia pentru nici o producție desfășurată în România.

Crearea unui astfel de produs ar fi o inițiativă unică și ar situa România în prim-plan pentru marile producții internaționale, desigur, în tandem cu schema de ajutor de stat pentru cinematografie.

 1. Contribuția marilor furnizorii de servicii video la cerere și a platformelor de partajare a materialelor video la Fondul Cinematografic

Furnizorii de servicii video la cerere (VoD) și platformele de partajare a materialelor video au nevoie de conținut cu atât mai mult în contextul noilor reglementări europene ce presupun o obligație de minim 30% conținut european și național, acest conținut trebuie produs și este vital să putem genera acest conținut național, să putem produce filme în continuare și asigurăm prezența produselor locale în mediul on-line, dar în același timp considerăm că cei care sunt beneficiarii acestui conținut trebuie să contribuie la generarea lui, așa cum se întâmplă în întreaga Europă și cum, de altfel, este construit întreg sistemul de finanțare din Fondul Cinematografic.

În acest sens, propunem ca furnizorii de servicii video la cerere și platformele de partajare a materialelor video care obțin venituri din România și nu au sediul în România să contribuie cu o cotă de minim 2% din veniturile din România la Fondul Cinematografic sau prin contribuție directă la finanțarea produselor locale susținute și de CNC, până la concurența cotei de 2%, această măsură fiind în consonanță și cu Directiva Europeană 1808/2018. Accentuăm faptul că operatorii care activează în România și asigură dezvoltarea rețelelor de distribuție on-line locale și regionale, nu vor avea această obligație. (avem în pregătire o formulare a propunerii legislative pe care v-o putem pune la dispoziție)

De asemenea, în special în această perioadă, o importantă sursă de venit pentru artiștii interpreți, compozitori, regizori, scenariști etc. o constituie drepturile conexe, colectate de către organismele de gestiune colectivă și, în relație cu creșterea consumului de conținut on-line, este imperativ necesară revizuirea legii drepturilor de autor și elaborarea instrumentelor legislative care să permită colectarea imediată a drepturilor conexe ale artiștilor din difuzările on-line/streaming.

Atât pentru implementarea acestor instrumente, cât și pentru atragerea producțiilor marilor operatori de streaming în România, considerăm că este esențială crearea unui Departament/Comisie de film care ar putea funcționa cu buget separat alocat din bugetul de stat fie în cadrul Centrului Național al Cinematografiei, fie în cadrul MEEMA – Serviciul Marketing și Relații Europene sau chiar în parteneriat între cele două instituții, și care să lanseze imediat întâlniri și discuții cu cei mai importanți operatori din domeniu (Netflix, HBO, Amazon etc.) pentru dezvoltarea și buna desfășurare a relațiilor atât în zona producției de conținut original local, cât și în zona prestărilor de servicii și nu în ultimul rând a consumului acestor servicii în România.  Coordonarea acestui Departament/ Comisie de film de către un profesionist român cu expertiză în domeniul cinematografic la nivelul relațiilor internaționale, atât din punct de vedere diplomatic, cât și economic, este imperativ necesară.

Digitalizarea și colectarea de date

Nu în ultimul rând, procesul de modernizare și digitalizare a administrației, care reprezintă o prioritate pentru întreaga economie românescă, are o importanță deosebită în domeniul nostru în care lucrurile se petrec încă într-un sistem dintr-o cu totul altă epocă. Având în vedere modul de funcționare a sectorului, relațiile internaționale implicate, aplicațiile și raportările aferente proiectelor cinematografice, este esențială componenta majoritar digitală de funcționare la nivel de relații ale breslei cu administrația, respectiv cu instituții cum sunt: ANAF, ONRC, ITM, Direcții locale de taxe și impozite, CNC, MEEMA etc.

Această relaționare digitală va ajuta nu doar la flexibilizarea relațiilor, ci și la capacitatea de a stoca date și a avea dimensiunea sectorului cinematografic și al actanților locali din toate sub-sectoarele acestuia, a nevoilor și a contribuțiilor acestora la economia națională.

Cu speranța că veți fi alături de noi în eforturile de repornire și reconstrucție cât mai rapidă a sectorului cinematografic prin implementarea cu prioritate a solicitărilor de mai sus,

Vă mulțumim anticipat și vă stăm la dispoziție pentru orice informații sau precizări considerați necesare din partea noastră,

Cu cele mai bune gânduri,

 1. UNIUNEA CINEAȘTILOR DIN ROMÂNIA, Președinte Laurențiu Damian
 2. ASOCIAȚIA NOULUI CINEMA ROMÂNESC
 3. ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A FEMEILOR DIN CINEMA
 4. ASOCIAȚIA ANIMEST, Președinte Helga Fodorean
 5. ASOCIAȚIA PROFESIONIȘTILOR DIN POST-PRODUCȚIA DE FILM, Președinte Cătălin Cristuțiu
 6. ROMANIAN SOCIETY OF CINEMATOGRAPHERS, Președinte Alex Sterian
 7. ASOCIAȚIA PROFESIONIȘTILOR DIN NOILE MEDIA ȘI INDUSTRIILE CREATIVE, Președinte Rareș Abraham
 8. ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE A FILMULUI ROMÂNESC, Laura Mușat
 9. ASOCIAȚIA DOCUMENTOR, Călin Meda
 10. ASOCIAȚIA FESTIVALUL DE FILM TRANSILVANIA, Cristian Hordilă
 11. ASOCIAȚIA FILM MONITOR, Alexander Nanau
 12. ASOCIAȚIA STOP CADRU, Cătălina Simion-Călin
 13. ASOCIAȚIA FAMart, Miruna Berescu
 14. FUNDAȚIA ARTE VIZUALE, Vivi Drăgan Vasile
 15. ASOCIAȚIA GRAPHIS122, Ana Drăghici
 16. ASOCIAȚIA ARTBURG, Laura Căpățână
 17. ASOCIAȚIA DIRECTORILOR DE CASTING DIN ROMÂNIA
 18. FACULTATEA DE TEATRU ȘI FILM UBB, Conf. dr. Ioan Pop-Curșeu, Dan Curean

Operatori Economici

 1. ALIEN FILMS ENTERTAINMENT, Iuliana Tarnovețchi și Oana Prața
 2. HI FILM PRODUCTIONS, Ada Solomon
 3. APARTE FILM, Anca Damian
 4. microFILM, Carla Fotea
 5. CHAINSAW EUROPE STUDIO, Viorel Chesaru și Dan Drăghicescu
 6. DAKINO PRODUCTION, Dan Chișu
 7. ASOCIEREA STUDIOURILE BUFTEA, Cătălin-Adrian Cruceanu
 8. RAZA STUDIO, Alex Dragomir
 9. ICON FILMS, Andra Pandelescu
 10. DIGITAL CUBE, Cristian Nicolescu
 11. FRAME FILM, Andrei Boncea
 12. VISUAL WALKABOUT, Diana Păroiu
 13. BACULA FILMS, Alma Bacula
 14. MAGIC STUDIO, Cristian Bostănescu
 15. SAGA FILM, Alex Teodorescu
 16. CMP MOVIE SERVICES, Carmen Pepelea
 17. AXIS MEDIA PRODUCTION, Adina Sădeanu
 18. 4 PROOF FILM, Adrian Sitaru
 19. SEVEN FILM PRODUCTION SERVICES, Rodica Popa
 20. DOMESTIC FILM, Adrian Silișteanu
 21. MANDRAGORA FILM, Anca Puiu
 22. GALORE MEDIA, Ioana Diaconu
 23. TANGAJ PRODUCTION, Anamaria Antoci
 24. WEAREBASCA, Ioachim Stroe
 25. NANAU PRODUCTION, Alexander Nanau
 26. MONOGRAM FILM, Bianca Oana
 27. MANEKINO FILM, Adina Pintilie
 28. AVANPOST PRODUCTION, Laura Marin, Răzvan Cliza și Marius Leftărache
 29. SIDELIGHT FILM, Florin Niculae
 30. BOGDAN FILM, Bogdan Bostănaru
 31. SPIRITUAL ART PRODUCTION, Andrei Bogdan Roșu
 32. PLEVNEI 44 FILM, Paul Cioran
 33. PORSENA FILM, Cristina Iliescu
 34. NOCUT FILM, Cristina Haneș
 35. MEKANISM MEDIA, Laurențiu Garofeanu
 36. OUT OF THE CLOSET, Dana Anghel
 37. OPTON, Mihai Vanderveken-Popa
 38. TULPO PRODUCT, Pompiliu Avram
 39. WIN EDU, Cosmin Dogaru
 40. LUFT FILM, Carmen Tofeni
 41. TAPIOCA FILM, Luchian Ciobanu
 42. LIGHTING FILM COMERCIAL, Dan Liță
 43. LORELEI PICTURES, Gabriela Forfotă
 44. BLIND CAT PRODUCTION, Vlad Gliga
 45. BIANCA BUMBACEA MOVIE COMPANY, Bianca Bumbăcea
 46. CONE PRODUCTION, Ionuț Cone
 47. ASTRO FILMS, Alexandra Marinescu
 48. ELEPHANT MEDIA, Silviu Velicu
 49. ROLLERCOASTER PR, Cătălin Anchidin
 50. ART GENERATOR, Tofán Zsolt și Raluca Pascu
 51. ATELIER DE FILM, Gabriela Suciu-Pădurețu
 52. FOREST FILM, Adrian Constantin Pădurețu
 53. THOR HOUSE, Laurențiu Crăciun
 54. CELSIUS FILMS, Ileana Anghel
 55. FULL PICTURE, Dragoș Țintă
 56. CRAZY MOVIES, Ion Palcău
 57. EVO TWIST CONCEPT, Elena-Simona Voicu
 58. VELVET PRODUCTION, Raul Cosma
 59. REI OF SANȘAIN, Raluca Tătaru
 60. R3 FILM RENTAL, Bogdan Popescu
 61. CUTARE FILM, Cosmin Fericean
 62. EXTREME FILM & VIDEO, Marian Duca
 63. SANDOR CAM 35, Adrian Șandor
 64. ACTIVDOCS, Vlad Petri
 65. REDRUM FILM PRODUCTION, Anca Oproiu
 66. BLITZ FILM PRODUCTION, Adina Teodorescu
 67. BLACK MARIA FILM, Ștefan Hillerin
 68. BIG UP PRODUCTIONS, Alexandra Buzaș
 69. XTR FILM, Mihai Alfredo Pârvu
 70. XTR LOGISTIC FILM, Ionuț Voicu
 71. BAD BOY FILMS, Alexandru Trandafira
 72. ACTION STUNTS TRAINING CENTER, Valeriu Tomescu
 73. SOBIESCHI PRODUCTIONS, Lara Ionescu
 74. MULTIVIDEO LOCATION, Ciprian Homm
 75. MANIFEST FILM, Monica Lăzurean-Gorgan
 76. SOMNIA FILM, Oleg Mutu
 77. LUNA FILM, Irina Malcea-Candea
 78. BACKSTAGE LIGHTING, Cosmin Ștefan Pătru
 79. HOLA MEDIA FILM PRODUCTIONS, Horațiu Curuțiu
 80. FOTOSENSIBIL, Radu Voinea
 81. JOY DIVISION FILMS, Irene Calangiu
 82. YELLOW FILMS, Miruna Nicolaescu și Virgil Nicolaescu
 83. CLAU FILM PRODUCTION, Marian Pascale
 84. WEAREBASCA, Claudiu Mitcu
 85. RELOAD FILM, Sebastian Tudor
 86. VON TENT PRODUCTION, Isabela Tent
 87. DIGITAL SPIRIT, Andrei Loghin
 88. MORISHKA STUDIO, Cireșica Cuciuc
 89. FILM CARTEL ENTERTAINMENT, Tudor Platon
 90. CADRAN VISION, Lorincz Lorand-Sandor
 91. MELLER ENTERTAINMENT, Irina Ratcu
 92. VIKING GRIP, Mihai Ioniță
 93. LIGHT MOVIE, Florin Nuțu
 94. CÎRCIUMARU ȘI ASOCIAȚII, Domnica Cîrciumaru
 95. PROFESIONAL GRIP, Nelu Tincea
 96. MONDART, Bogdan Ionescu
 97. ARSENE ‘92 SERV, Octavian Arsene
 98. STILE IDC CONCEPT, Daniela Maria Ilin
 99. ZOETROPE PRODUCTION, Marius Panduru
 100. FEBRA FILM, Bogdan-Andrei Ilieșiu
 101. ALTERNATIVE FILM, Floriana Sandu
 102. REMOTE FILM, Constantin Moldoveanu
 103. ALLEN FILM PRODUCTION, Alin Tudor
 104. DARMATIC FILM, George Budeanu
 105. TA-V FILM PRODUCTION, Octavian Sotir
 106. POLKA STUDIO, Ionuț-Andrei Martalog
 107. TRIDENT FILM & MEDIA, Stere Gulea și Alexandra Gulea
 108. SPARKI FOTO STUDIO, Ciprian Vidroiu
 109. DIGITAL CREATIVE PRODUCTION, Matei Tăutu și Dan Hurchi
 110. ALLISON ITC, Horea Muscă
 111. FLASHMEDIA PRODUCTION, Andrei Rusu
 112. ART QUADRO DESIGN, Mihai și Ruxandra Stanciu
 113. KAMARADO FILM, Andrei Singureanu
 114. LINIȘTE VĂ ROG, George Gugulici
 115. POSEIDON FILM, Dalila Poch
 116. ZABALETA PRODUCTION, Oana Drăghici și Răzvan Badea
 117. PRIBI CINE SERV, Dragoș Vlad Pribeagu
 118. PELINISTEPEPACE PRODUCTION, Laurențiu Tomoroga
 119. ORIGINAL FILM, Oana Babeș, Liviu Gherghe, Alexandru Gherghe
 120. SAAB BSC PRODUCTIONS, Sabin Barac
 121. SPIȚA FILM, Victor Mario Petre
 122. KINO DESIGN, Cornelia Chiu și Sorin Gociu
 123. BEST PLAN PRODUCTION, Laura Șandor
 124. ORIZONT FILM, Costin Drăguțescu
 125. SETTLER FILMWORKS, Constantin Donici
 126. LORD OF THE FILMS PRODUCTION, Vlad Semescu
 127. VIDEOGRAMA, Mihaela Iliescu
 128. ALFLO RENTAL, Alexandru Iliescu
 129. ANA LIGHT & GRIP, Ana-Maria Lupu
 130. EVAL COMPACT DD, Damian Vișoiu
 131. PURGE PRODUCTIONS, Alex Purje
 132. BAKSYNTH-STUDIO, Marian Bugeac
 133. BOM SOLUTION, Alex Grigorescu
 134. ELIOGIL, Elena Dumitrescu
 135. BLACK SWAN LIGHTS, Cristi Liviu Popa
 136. BEST FILM SERVICE, Eugen Pisău
 137. ATELUHM CINECAMP, Cătălin Varga
 138. ANDA FILM, Costin Drăgan
 139. DESIGNBOX CREATIVE, Monica Maurer
 140. OLEACA MAI FILM, Ana Dumitriu
 141. MEERKAT MEDIA, Claudiu Mărginean
 142. SOUND SPEED MEDIA, Tiberiu Ștefănescu
 143. SUB-CULT-URA, Florin Iepan
 144. SOFIAL SERVPREST, Elena Tibichi și Daniel Tibichi
 145. SUNSHINE FILM, Daniel Soare
 146. OPEN AIR PRODUCTION, Delia Marcu
 147. MARDARE FILM, Virgil Mardare
 148. IRIS FILM PRODUCTION, George Toader și Oana Dragomir
 149. BIG PICTURE MEDIA, Tiberiu Rotărescu
 150. 2DNRAY MFS, Florin Mihalache
 151. ALL MEDIA, Lucian Asan
 152. COBALTBLUEFILM, Bianca Rotaru
 153. WUNDER WUNDER FILM, Adrian Cristea
 154. WAND UND BODEN FILM, Maria Pitea
 155. ZEPHYR FILM PRODUCTION, Adrian Sabău
 156. VISAGE CREATEUR, Marca Bianca Lucaci
 157. LABRUM ELECTRICA, Dan Dima
 158. MIT MEDIA FILM, Mihai Mitrea
 159. CUBIC FILM, Florin Pătrașcu
 160. WIZARD COMPANY, Ovidiu Stoia
 161. DOG GRIPS & FILM, Radu Marinescu
 162. ECHIPA DE VIS, Alexandru Răzvan Grigoraș
 163. DOG BITES BACK, Constantin Ene
 164. PARANOIA FILM, Anton Nelu Georgian
 165. PRODUCTION XMG MEDIA, Felician Lepădatu, Raluca Movilă-Regiulis
 166. AVVA MMIX Studio, Andreea Dumitrescu
 167. DE FILM PRODUCTION, Radu Stancu
 168. PLEASE PRESS PLAY, Dragoș Apetri
 169. REWOOD FILM PRODUCTION, Livia Rădulescu
 170. HOLLOW FILMS, Ioana Lascăr
 171. UNETAJMAISUSDEPATRU, Oana Bardan
 172. SCREAMING SKULL FILMS, Valentin Goldner
 173. 23FILM STUDIO & MEDIA, Rareș Abraham
 174. LEGAT DE SUNET, Flora Pop
 175. HAPPYSOUND, Liviu Lupșa
 176. IDEA FILM, Ionuț Ionescu
 177. WIDE PRODUCTIONS, Alexandra Băbău și Elena Bolintiru
 178. BAZAAR FILM, Lucian Diaconu
 179. JOLLY RECORDINGS, Iolanda Gîrleanu
 180. BOMB FILM PRODUCTION, Rodica Mihai
 181. STIN LIGHTS, Costin Luca
 182. PETRA FILMS, Andreea Borțun
 183. ROBOT FILM, Alexandra Alma Ungureanu Stroe
 184. ARTDEVISION, Mălina Ionescu
 185. EASYFILM PRODUCTION, Paul Ticu
 186. BACKSTAGE ART STUDIO, Bianca Boeroiu
 187. MINT CONDITION DESIGN, Francisca Vass
 188. PLETOS TRIP, Mihaela Pletoianu
 189. RETRO FUTURE, Anca Miron și Sonia Constantinescu
 190. SAFE FRAME, Helga Fodorean și Mihai Mitrică
 191. COLOR POST, Laurent Morel
 192. EVENTS LOCATIONS, Florin Cătălin Badiu
 193. KINOTOPIA, Adriana Bumbeș
 194. VAFA PRODUCTIONS, Bogdan Luca
 195. OCN SMARKETING, Marian Mario
 196. CADRUD10, Tatiana Duricu
 197. ALEX IMAF SERVICES, Cristina Ivan
 198. DANUBIUS FILM, Adina Dulcu
 199. NEW MEDIA ART FILM, Cornel Popescu
 200. CORRECT MEDIA, Eugen Kelemen
 201. METROPOLIS FILM, Daniel Mitulescu
 202. CENTRAL CASTING SERVICES, Liliana Toma
 203. HUMAN INSIDE, Ilinca Toma
 204. PAPILLON FILM, Paul Negoescu
 205. COPCA FILM, Anca Buja
 206. ON VOGUE MANAGEMENT, Andreea Nicolescu
 207. NOVEMBER FILM, Alexandru Molea
 208. INTERNATIONAL FOOD SERVICE, Alin Bonciog
 209. SICROM SYSTEMS, Dan Ciocăzan
 210. EMARA INTERNATIONAL, Raluca Moldoveanu
 211. LION LIGHTNING, Andrei Petrescu
 212. CONSTANTINO FILM & PRODUCTION, Gheorghe Constantin
 213. LIBRA FILM, Tudor Giugiu
 214. STRADA FILM, Cătălin Mitulescu
 215. HAI HUI ENTERTAINMENT, Oana Giurgiu
 216. FAMILY CINEMA PROD STUDIO, Lucian Iordache
 217. BREXART, George Pușcaru
 218. BEN TRADE CONSULTING, Sandu Benjamin
 219. ALECA T&T, Florin Ivan
 220. YOUNG FRIENDS COMPANY, Izabela Rudolf
 221. ATEMPORAL FILM, Ștefan Azaharioaie
 222. PICKERS UP , Marius Anghel
 223. ELPIS PROFESSIONAL, Mihaela Asandei
 224. GRIGORESCU ȘTEFANIA-MĂDĂLINA PFA
 225. BIRO BOROKA PFA
 226. BODOGAN DOMNICA PFA
 227. CORDUNEANU TEODOR-CRISTIAN PFA
 228. CODIȚĂ ANAMARIA DORA PFA
 229. MÂNZU DUMITRU MĂDĂLIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
 230. ALEXANDRU RADU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
 231. CARASTANEF ANDREI IOAN PFA
 232. TOADER NGC PFA
 233. BADEA DRAGOȘ IONUȚ PFA
 234. GRĂNARU MIHAI PFA
 235. GAVRILĂ M. DUMITRU PFA
 236. ZIKELI ANDREI PFA
 237. BOLOLOI D. BOGDANA – CRISTINA PFA
 238. TUDOR-CAPRARIU RAPHAEL-IOAN-MIHAIL PFA
 239. BOGATU LAURENȚIU PFA
 240. ZLOTEA FLORENȚA VASILICA PFA 

 

Regizori:

 1. Anca Damian
 2. Adina Pintilie
 3. Ana Lungu
 4. Monica Lăzurean-Gorgan
 5. Ivana Mladenovic
 6. Alexandra Gulea
 7. Mona Nicoară
 8. Oana Giurgiu
 9. Andreea Borțun
 10. Ana-Maria Comănescu
 11. Adina Dulcu
 12. Gabriela Forfotă
 13. Radu Jude
 14. Stere Gulea
 15. Alexandru Solomon
 16. Adrian Sitaru
 17. Dan Chișu
 18. Andrei Cohn
 19. Cătălin Mitulescu
 20. Bogdan Mirică
 21. Ștefan Constantinescu
 22. Marius Olteanu
 23. Florin Iepan
 24. Adrian Silișteanu
 25. Șerban Racovițeanu
 26. Claudiu Mitcu
 27. Cristi Iftime
 28. Bogdan Mureșanu
 29. Tudor Cristian Jurgiu
 30. Vlad Petri
 31. Mihai Sofronea
 32. Paul Negoescu
 33. Tudor Giurgiu
 34. Alexander Nanau
 35. Cristi Puiu