BRUIAJ

Fundația Art Encounters Timișoara

28 februarie – 15 aprilie 2020

Artiști: Michele Bressan, Lea Rasovszky, Larisa Sitar

Curator: Diana Marincu / Asistent curator și producție: Georgia Țidorescu

Expoziția BRUIAJ, al treilea episod al colaborării dintre artiștii Michele Bressan, Lea Rasovszky și Larisa Sitar, stă mărturie pentru o solidaritate de generație în jurul căreia se construiește un dialog firesc, întins pe o perioadă lungă de timp.

BRUIAJ se concentrează pe explorarea topografiei memoriei sub faldurile căreia se ivesc imaginile brute, atavice și misterioase ale istoriilor personale și colective, neprelucrate complet. Pliurile acestora ascund mereu reziduuri care bruiază chiar și cele mai limpezi narațiuni. Acest bruiaj conduce traseul experienței vizuale spre multiple ramificații, deturnări și surprize apărute pe tulpinile unor teme precum: estetica spațiului domestic, grotescul cotidian, ritualul funerar, arsenalul militar, ruina și dispariția.

Pe de-o parte, lucrările artiștilor aduc în actualitate inocența descoperirii lumii exterioare și interioare cu o curiozitate autentică, iar pe de altă parte lasă ficțiunea să intervină și să-și construiască propria versiune asupra realității „îmbunătățite” de simulările 3D sau de ornamentele excesive. Plasate între ironie și melancolie, lucrările reflectă preocuparea artiștilor pentru relația dintre o antichitate butaforică, necesară fixării unor mitologii colective, inclusiv referitoare la actul artistic, și actualizarea unor repere personale în măsură să descrie propria atitudine în fața trecerii timpului și în relație cu istoria. „Dezordinea” creată de artiști contribuie la atmosfera uneori intimă, familiară, alteori abrazivă și metalică, a unui spațiu în care se pot vedea desene, instalații, fotografii, basoreliefuri și intervenții in-situ.

Ipostazele în care-i regăsim pe Michele Bressan, Lea Rasovszky și Larisa Sitar se construiesc atât pe un fond de lucrări existente recente, cât și pe noi producții, realizate special cu această ocazie.