Organizatori:
Institutul de Cercetare a Calității Vieții
Institutul de Sociologie al Academiei Române
Asociația Română de Sociologie

Evenimentul, dedicat sărbătoririi a 140 de ani de la nașterea primului sociolog român, Dimitrie Gusti (1880-1955), va fi deschis de mesajul acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române.

Prezentările vor fi susținute de:
– acad. Cătălin Zamfir, director al Institutului de Cercetare a Calității Vieții
– acad. Cornelia Sabina Ispas, director al Institutului de Etnografie și Folclor „C. Brăiloiu“
– Ilie Bădescu, director al Institutului de Sociologie, membru corespondent al Academiei Române
– Paulina Popoiu, director al Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti
– prof.univ. Elena Zamfir, Institutul de Cercetare a Calității Vieții
– prof. univ. Nicu Gavriluță, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială al Facultății de Filosofie și Științe Social Politice din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași
– prof. univ. Gheorghiță Geană, Institutul de Antropologie „Francisc Rainer“
– prof. univ. Zoltan Rostas
– Dan Dungaciu, director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române
– prof. univ. Radu Baltasiu, Director al Centrului European de Studii în Probleme Etnice al Academiei Române
– Adrian Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov
– cercet. Simona Maria Stănescu, redactor șef al revistei „Sociologie Românească“, Institutul de Cercetare a Calității Vieții


Discuțiile vor fi moderate de Sorin Cace, director adjunct al Institutului de Cercetare a Calității Vieții.

Conferința omagială va evoca personalitatea profesorului Dimitrie Gusti, reamintind cercetările sale de valorificare a patrimoniului cultural din diferite zone ale țării și reanalizând structura metodei monografice de cercetare, a cărei actualitate se confirmă în unele dintre proiectele sociologice derulate astăzi.

La inițiativa Asociației Române de Sociologie, a Institutului de Sociologie al Academiei Române și a Institutului de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române, anul 2020 este declarat anul omagial „Dimitrie Gusti și Școala Sociologică de la București“.