Doi pictori consacrați: Gabriel Prundeanu (Sighetul Marmației) și Stelian Ghigă (Craiova), propun în spațiul de la parterul Palatului Brâncovenesc, o serie de lucrări expresionist – abstracte, grupate sub titlul „Synesthesia”.

Viziunea artistică a lui Gabriel Prundeanu de a cola materialități diverse pe pânza pictată convine conceptului său de ilustrare a contrastelor realității înconjurătoare, atât de ofertantă formal și informal. Gabriel Prundeanu invadează spațiul pictural cu fragmente de textile, carton, pânză de sac, a căror corporalitate o contrapune diluției cromatice și dripping-urilor compozițiilor ce provoacă privitorului dorințe tactile. Modul de compunere al elementelor colate creează, pe lângă asociații cognitive, accentele necesare unei compoziții abstracte de forță și expresie lirică. Compozițiile sale poartă acel sens puternic al unei energii concentrate pe alăturări minimaliste ce încântă ochiul. (Diana Savu – critic de artă)

Stelian Ghigă experimentează modul de așternere a culorii pe suprafețele generoase ale pânzelor. Sistemul compozițional pe care îl adoptă se bazează pe principiul unei simetrii, evitând însă absolutizarea ei, fie pe cel al unor efecte optice generate de jocul de semne, tușe, suprapuneri dezordonate de culoare, mizând pe un iluzionism al acestora. În unele lucrări ale sale transpare vag o geometrie internă în care ordinii îi este opus arbitrarul, în altele, identificăm, fără prea mare greutate, repetitivitatea unor suprafețe modulate, a unor rețele voit lipsite de elanurile dramatice ale unei cromatici stridente, ce măresc efectul vizual de continuă mișcare. (Roxana Bărbulescu – critic de artă)