„Operele pictorului Venceslav Melka (1834-1911) în colecția Muzeului de Artă Cluj-Napoca”

Vernisaj: miercuri,18 decembrie 2019, ora 18

18 decembrie 2019 – 26 ianuarie 2020

Muzeul de Artă Cluj-Napoca, instituţie publică de interes județean, care funcționează sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, vă invită miercuri, 18 decembrie 2019, de la ora 18:00, la vernisajul expoziţiei „Operele pictorului Venceslav Melka (1834-1911) în colecția Muzeului de Artă Cluj-Napoca”, eveniment care va avea loc în sălile de expoziţii de pe latura sudică a Muzeului de Artă Cluj-Napoca.

Pictorul de origine cehă Vincenc (cunoscut în literatura română ca Venceslav) Melka (1834–1911) a efectuat studii de pictură la Academia de Arte din Praga și la Viena, după care a petrecut un timp îndelungat la Dresda, copiind marile lucrări clasice expuse la Zwinger. Artistul a ajuns în Transilvania, pentru prima dată, la mijlocul anilor 1860, iar după anul 1870 s-a stabilit definitiv la Cluj. În noua sa țară, Melka a fost considerat cel mai calificat pictor și un desenator excelent, cu un talent deosebit în redarea compozițiilor, primind comenzi mai ales de la membrii nobilimii transilvănene, de la arhiducele Rudolf și de la câteva instituții. Ampla sa operă cuprinde peisaje, detalii urbane (bastioanele și porțile medievale, Cetățuia și Parcul Central din Cluj), portrete, scene de vânătoare, scene de gen din viața populară și desene ale porturilor naționale, pictorul fiind preocupat de studierea caracterului arhaic al vieții diverselor grupuri etnice din Transilvania.

În timpul vieții, Melka a participat cu lucrări la câteva expoziții de grup, spre exemplu la prima expoziție de artă din Cluj (8 februarie – 11 martie 1883) sau la cele două expoziții clujene ale Societății de Arte Frumoase din Ardeal (1902, 1903). Singura expoziție personală a pictorului a fost organizată de Muzeul Ardelean în anul 1914 (la trei ani de la moartea sa), această retrospectivă însumând peste 160 de opere. Opera variată a pictorului este cunoscută din nefericire doar parțial, deoarece multe lucrări (mai ales tablouri în ulei care înfățișau portrete, scene de vânătoare sau din viața populară) s-au pierdut. Lucrările care au supraviețuit se găsesc în colecții publice și private din Ungaria, Cehia și România, fiind în mare parte desene sau acuarele.

În colecția Muzeului de Artă din Cluj-Napoca (MACN) s-a păstrat o selecție deosebit de importantă a lucrărilor semnate de Melka: nouă tablouri în ulei (cinci portrete, o scenă de vânătoare, două scene de gen și un peisaj), o acuarelă și trei caiete de schițe. Tablourile în ulei au fost pictate în diferite etape ale activității artistice, cel mai timpuriu datând din 1862 (Nobil în haine de gală), iar ultimul (Portretul lui István Kovács de Nagyajta) fiind realizat în 1910, cu un an înainte de moartea artistului. Cele cinci portrete din această colecție constituie un sfert din toate portretele făcute de artist, iar unele dintre acestea (de exemplu Portretul baronului Miklós Wesselényi sau Portretul baronului Béla Wesselényi din 1905) sunt exemple remarcabile ale portretisticii academice. Importanța compoziției de dimensiuni considerabile, cu titlul Peisaj cu un vânător (1881) se datorează faptului că este singurul tablou în ulei cu această temă care s-a păstrat dintre scenele de vânătoare pictate de Melka în mai multe versiuni. Pe lângă aceste cinci tablouri, în colecția Muzeului de Artă se păstrează încă patru compoziții în ulei: Târg, Biserica din Densuș, Păstorul de porci și Portretul contelui János Bethlen. Mare parte a acestor lucrări nu a fost expusă de când a intrat în colecția muzeului, datorită – printre altele – stării de conservare. Această expoziție prezintă tablourile în premieră, importanța evenimentului fiind sporită și de faptul că cele cinci portrete și compoziția Peisaj cu un vânător au fost restaurate în laboratorul Muzeului de Artă Cluj-Napoca. Împreună cu tablourile în ulei vor fi expuse și cele trei caiete de schițe ale artistului, care cuprind numeroase schițe, studii și compoziții, uneori în acuarelă, surprinse în timpul drumețiilor întreprinse de Melka. Operele pictorului din colecția MACN vor fi completate de un tablou în ulei, trei acuarele și un desen în cărbune care fac parte din colecția privată a domnului Alexandru Bârsan din Sibiu.

Expoziția pune în valoare lucrările enumerate mai sus și în același timp inițiază vizitatorul în tainele restaurării cu ajutorul panourilor întocmite de Rauca-Bencze Fruzsina, acestea documentând etapele unui proces îndelungat și meticulos. Catalogul care însoțește expoziția cuprinde descrierile amănunțite ale operelor, dezvăluind și proveniența sau posibilele modele ale tablourilor.

La vernisajul expoziției vor rosti alocuțiuni: dr. Lucian Nastasă-Kovács, managerul Muzeului de Artă Cluj-Napoca; Vákár István, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj; Murádin Jenő, istoric de artă; dr. Bordás Beáta, curatorul expoziției și drd. Rauca-Bencze Fruzsina, restaurator.