Alfred Schupler

meremetisi
1999/2019

curator expoziție: Anca Boeriu 
vernisaj: 10.12.2019, orele: 19:00

ISART str Tache Ionescu nr 5 etaj 3, Bucuresti
Sponsor: ALIRA

Inițial, proiectul expozițional a pornit de la o perspectivă optimistă, kantiană, care prezintă războiul drept un element specific naturii umane, un dat nobil care poate justifica din punct de vedere moral războiul. Alfred a traversat însă către o abordare mai relevantă ca oricând, examinând atât perspectiva militară, cât și pe cea culturală. Seria de fotografii devine astfel o apropiere de viziunea lui Carl von Clausewitz, care introduce conceptul de artă în teoria războiului.

Depășind punctul de vedere istoric și utilizând preponderent arta pentru a sublinia implicațiile filosofice, Alfred folosește fotografia ca instrument prin care putem judeca sau analiza din punct de vedere moral și social războiul. Mai exact, privind din perspectiva celui care se apără, un război, fie că este cultural, social sau un conflict militar, are o componentă morală. Aceasta îl plasează pe individ într-o dimensiune etică unde strategia, decizia şi binele urmărit – pacea – contribuie la justificarea participării sale la război.

Proiectul are la bază un leitmotif care guvernează proiectele fotografice ale artistului, anume revenirea. Deşi Meremetisi porneşte de la documentul fotografic obiectiv, realizat în 1999, seria de fotografii a evitat şi s-a delimitat de standardele proiectelor foto-jurnalistice. Revenirea în 2019 în Serbia a propus o deconstrucţie care marchează percepţia subiectivă şi implicaţiile filosofice ale proiectului. Aşadar, în cea de a doua parte prezentată de Meremetisi, maturizarea artistică este evidenţiată atât prin ilustrarea schimbărilor Serbiei, cât şi prin evoluţia artistului care conturează continuitatea proiectelor sale, 20 de ani mai târziu.

Aşadar, Alfred Schupler parcurge drumul dinspre calitățile estetice ale fotografiei către caracterul real al ororilor evenimentului, fără a ignora caracterul memorial. El examinează dinamica războiului sondând vizual cauzele, dar și implicațiile naturii umane în raport cu justificările morale. Meremetisi recuperează trecutul printr-o estetizare a militarizării și astfel artistul construiește o imagine adecvată a ceea ce presupune războiul.
Carla-Francesca Schoopel

*accesul se face doar pe bază de invitație