E T A J artist-run space vă invită marți, 12 noiembrie, începând cu ora 19:00, la vernisajul expoziției RafinX, semnată de artistul Emil Cristian Ghiță.

RafinX reprezintă o cercetare artistică ongoing, demarată de Cristian Ghiță în perioada licenței (2016-2017) după premisele postumaniste ale repoziționării individului față de tehnică și natură. Mai precis, începută ca documentare fotografică și culminând cu realizarea unei serii de obiecte și instalații, cercetarea curentă abordează unul dintre subiectele de acut interes recent, anume situația obiectivelor industriale abandonate ale epocii comuniste.

Proiectul deschide mai multe direcții de analiză: cea a abandonului, cea a distrugerii identității orașelor puternic industrializate și cea a intruziunii umane în spațiul natural. Nu trebuie neglijată nici voința de putere a naturii, aptă de a recupera perimetrul tehnologic decăzut, de a poseda în timp orice construcție umană indiferent de mărime, forță sau destinație. Efemeritatea condiției umane împinge analiza în zona de interogare a validității antropocentrismului modern, întru instaurarea unor etici și estetici post-umane.

Situl industrial ales de artist este Rafinăria Astra, situată în proximitatea orașului Ploiești, unul dintre cele mai importante centre industriale românești. Alegerea nu este întâmplătoare. Cunoaștem faptul că identitatea noastră este intim legată de locurile în care trăim, sau pe care, în termeni heideggerieni, le locuim. În acest sens latura pesonală a acestui obiectiv (în care au lucrat, pe rând, bunicul și mama artistului, unde Cristian Ghița a mers la creșă și, de asemenea, a realizat ultima documentare fotografică a locației înainte de distrugere) deține o importantă relevanță.

Acest peisaj industrial se constituie, de asemenea, ca ultimă luare în considerare a unei mostre de sublim PCR-ist, odată apt de a domina orizontul, și totodată ca o mediere între om și natură, între tehnologic și biologic. El constituie doar o urmă a trecutului, pentru care astăzi nimeni nu mai are timp sau interes. Demersul curent își propune, odată cu realizarea unei arhive documentare, să confere o alternativă la indiferența cu care individul contemporan asistă la disoluția istoriei recente.

Text : Raluca Oancea Nestor

 
Vă așteptăm la ETAJ!  (Str.George Enescu 43, Ap 4)