Arta Monumentală Socialistă
Lansăm Baza de date și Harta interactivă România-Moldova, www.socmonumentalart.com
printr-o dezbatere tematică cu invitați din cele două țări,
Joi, 14 noiembrie 2019, ora 14:00
Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române
Calea Griviței 21, București

Asociația B.A.C.U. (Birou pentru Artă și Cercetare Urbană) are plăcerea de a vă invita la prezentarea proiectului cultural „Arta Monumentală Socialistă – România și Republica Moldova”, co-finanțat de Ordinul Arhitecților din România.
Proiectul face parte din cercetarea aprofundată desfășurată pe parcursul anilor 2013-2019 pe teritoriul celor două țări, și nu numai, și din Programul „Socialist Modernism”, subprogramul „Soc Monumental Art”, inițiate de B.A.C.U. în 2013-2014 cu scopul protejării patrimoniului modernist construit în perioada 1955-1989/91. Demersul este axat pe revitalizarea și conservarea clădirilor și a formelor de artă din fostul bloc socialist (Europa Centrală, Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală) incluzând România, Republica Moldova și alte regiuni. În 2014 a fost iniţiat subprogramul „Soc Monumental Art” cu scopul identificării și protejării formelor de artă plastică integrate în arhitectura modernist-socialistă.
În acești ani, membrii B.A.C.U. au întreprins activități de cercetare, identificare, monitorizare, protejare și includere în inventarul asociației a obiectivelor modernist-socialiste, cu intenția de a le clasa ulterior pe cele mai valoroase și de a le include pe lista monumentelor istorice.
Asociația B.A.C.U. urmărește să atragă atenția asupra unicității și valorii monumentelor arhitecturale modernist-socialiste şi a formelor de artă plastică, precum și să le claseze ca monumente istorice pentru a le proteja. Chiar dacă unele sunt teoretic protejate de stat, ele se află totuși într-o stare avansată de degradare sau au fost reabilitate inadecvat.

Alături de gazda noastră, dr. Dan Grigore Timotin – cercetător principal la Institutul de Matematică al Academiei Române, de arh. Dumitru Rusu – președintele B.A.C.U. și coordonatorul proiectului „Soc Monumental Art”, de dr. arh. Irina Iamandescu – Preşedinte ICOMOS România și directorul Direcției Patrimoniu Imobil al INP, de prof. Nicolae Sava din Bucureşti, de dr. arh. Tamara Nesterov – secretar al B.A.C.U. Chişinău și dr. arh Ioana Maria Petrescu – cercetător științific III la Institutul Naţional al Patrimoniului, vom dezbate problematica acceptării și conștientizării patrimoniului socialist în România și Republica Moldova.

Evenimentul va fi și prilejul de a lansa doua hărți „București – Arta Monumentală Socialistă” și „Chișinău – Arta Monumentală Socialistă”, precum și harta interactivă „Arta Monumentală Socialistă – România și Republica Moldova”, destinate cercetării acestui patrimoniu. În același timp, va fi vernisată și expoziția „Arta Monumentală Socialistă – România și Republica Moldova”. Împreună, aceste eforturi ale B.A.C.U. pun în lumină doar o mică parte, de circa 202 de creații, din vastul inventar al subprogramului „Soc Monumental Art”.


Va asteptăm cu drag pe 14 noiembrie, la ora 14.00, la Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române, pe Calea Griviței 21, București.

Finanțatori:
OAR România, prin Timbrul de Arhitectură

Parteneri:
Asociaţia Obştească Biroul pentru Artă şi Cercetare Urbană – Chişinău
ICOMOS România