În data de 14 iunie 2019, la București, Asociația Transcena vă invită, alături de elevi de la două școli gimnaziale din jud. Giurgiu și jud. Argeș, în cadrul proiectului Teatru în Educație, să recapitulăm altfel, prin teatru, la final de an școlar, materia parcursă la orele de Istorie și Limba și Literatura Română, prin piesele Istoria Copilului în Istorie & Și dacă ar fi un pic ALTFEL în cadrul evenimentului Ultima zi de școală: Să recapitulăm ALTFEL!

Elevii vor deveni actori într-un mini-spectacol de teatru care va pune accentul pe identitatea culturală locală a comunităților în care se află cele două școli și pe ideea de respect, respect pentru diversitate și toleranță.

Evenimentul va avea loc la Școala Gimnazială Petrache Poenaru (București, Sectorul 5, Str. Bacău Nr. 1) de la 10.30 la 12.00 și va fi moderat de Mihaela Murgoci, profesor Teach for Romania și manager al proiectului.

Elevii școlii-gazdă au fost implicați în proiecte culturale anterioare – Arta prin Ochii Copiilor ale Asociației Transcena și au susținut, de asemenea, spectacole de teatru pentru alți copii. Cu această ocazie vor fi spectatorii unei serii de actori începători și le vor putea oferi feedback la finalul spectacolului.

Despre T_Edu

Proiectul ”Teatru în educație – T_Edu” are ca scop dezvoltarea unor metode de stimulare a creativității și a gândirii critice pentru 60 de elevi de gimnaziu prin folosirea educației prin teatru în cadrul orelor de școală la disciplinele Istorie și Limba și literatură română. Proiectul se adresează profesorilor din gimnaziu din două arii curriculare – ”Limbă și Comunicare” și ”Om și societate”, cu accent pe disciplinele mai sus menționate, beneficiarii finali fiind însă elevii din clasele V-VIII.

Proiectul se derulează în două școli rurale din două județe, Școala Gimnazială Stolnicul Constantin Cantacuzino din Isvoarele, județul Giurgiu, și Școala Gimnazială Poienarii de Argeș, județul Argeș.

Specialiștii noștri în educația prin teatru colaborează cu profesorii din cele două școli și creează împreună lecții care cuprind elemente interactive menite a dezvolta atât creativitatea, cât și gândirea critică.

Conceptul de respect față de celălalt este parte din modul în care profesorii sprijiniți de organizația Teach for Romania, cum sunt și cele două profesoare membre ale echipei de proiect, își proiectează activitățile didactice în școlile în care activează.  

Următoarea etapă a proiectului va fi diseminarea rezultatelor activității desfășurate în cele două școli implicate în proiect. Aceasta se va face prin organizarea a trei sesiuni de formare, sesiuni care se adresează cadrelor didactice din ariile curriculare menționate, în județele Giurgiu și Argeș, dar și celorlalți profesori, colegi în programul Teach for Romania, sesiunea a treia urmând să fie organizată în București.

Efectele pe termen scurt și mediu în rândul copiilor implicați în proiectul Teatru în Educație sunt dezvoltarea de abilități creative, gândire critică, îmbunătățirea stimei de sine în rândul copiilor implicați în proiect și creșterea interesului, dar și a înțelegerii artei performative. Pe termen lung, astfel de proiecte pot oferi exemple de buna practică, conducând astfel la diversificarea metodelor educative non-formale ce pot fi integrate în procesul de educație formal.

Acest proiect cultural este co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.