CoMIst 2019
COMUNISMUL ÎN ROMÂNIA: MEMORIE ŞI ISTORIE
Bucureşti, 16-17 mai 2019
Loc de desfăşurare:
Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” Biblioteca Academiei Române
Un proiect iniţiat şi dezvoltat de Facultatea de Ştiinţe Politice, UB şi Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” în colaborare cu Facultatea de Istorie, UB şi susţinut de Fundaţia Konrad Adenauer şi de Academia Română


PROGRAM
Ziua I – 16 MAI 2019
9:30-10:00 Ceremonia de deschidere
o Ioan-Aurel POP (Academia Română şi Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca)

10:00-11:45 Secţiunea I
Discipline şi profesii academice: influenţe transnaţionale şi autarhie ştiinţifică
Moderator: Cătălin Augustin STOICA (Şcoala Națională de Studii Politice și Administrative din București)
o Mihai Dinu GHEORGHIU (Universitatea Al. I. Cuza din Iași) „Antropologia americană și știința socială în România înainte de 1989: câteva priviri încrucișate”;
o Zoltán ROSTÁS (Universitatea din București) „Istoria orală în anii 1980: de ce nu s-a făcut atunci când se putea?”
o Cosmin POPA (Institutul de Istorie Nicolae Iorga București)
„Politica ştiinţifică a regimului Ceauşescu în anii 1980: administrarea crizei prin dezintelectualizare”.

11:45-12:00 Pauză de cafea

12:00-13:45 Secţiunea a II-a
Economie şi societate, de la micro la macro: viaţă cotidiană şi schimbări sociale
Moderator: Sorin RADU (Universitatea Lucian Blaga din Sibiu)
o Mioara ANTON (Institutul de Istorie Nicolae Iorga București)
„Ceauşismul ca mod de viaţă: structuri, norme, direcţii”;
o Corina DOBOŞ (Universitatea din București) „Prognoze de populaţie în România anilor 1980: idealuri politice și realități socialiste”;
o Steliu LAMBRU (Societatea Română de Radiodifuziune) „Industria socialistă: ambiția unui nou început”.
13:45-15:00 Masa de prânz

15:00-16:45 Secţiunea a III-a
Artă şi literatură: de la cultul personalităţii la rezistenţa prin cultură
Moderator: Octavian ROSKE (Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului și Univ. din București)
o Caterina PREDA (Universitatea din București)
„Rolul Uniunii Artiștilor Plastici în consolidarea mitului ceaușist în anii 1980: umanismul realist sau realismul ceaușist și arta omagială”;
o Cosmin NASUI (PostModernism Museum) „Conditia artiştilor în anii 1980 şi percepţia asupra regimului”;
o Răzvan PÂRÂIANU (Universitatea Petru Maior din Târgu Mureș) „Strălucirea şi suferinţele rezistenţei prin cultură: de la ambiguităţile regimului totalitar la subculturile postcomuniste”.

16:45-17:00 Pauză de cafea

17:00-19:00 Masă rotundă
Muzeul Comunismului în România: „Visul de aur” al Postcomunismului?
Moderator: Dragoș PETRESCU (Universitatea din București)
Participanți: Ioana BOCA (Fundația Academia Civică), Alex GROZA (Ferestroika), Cosmin POJORANU (Funky Citizens)

19:30 Cina
o Restaurantul Hanu’ lui Manuc, Strada Franceză 62-64, București 030106

Ziua a II-a – 17 MAI 2019
9:30-11:15 Secţiunea a IV-a
Putere politică şi opoziţie societală: organizarea consensului şi a contestării
Moderator: Florin ABRAHAM (Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului și SNSPA Bucureşti)
o Sorin RADU (Universitatea Lucian Blaga din Sibiu) „Școlile de cadre regionale și birocrația de partid în România: școala medie/interjudețeană de partid de la Timișoara, 1948-1973”;
o Cristian VASILE (Institutul de Istorie Nicolae Iorga București) „Intelectuali şi putere politică în România anilor 1980: un survol istoriografic”;
o Matei GHEBOIANU (Universitatea din București) „Forme de organizare civică în decembrie 1989: studiu de caz – organizațiile studențești”.

11:15-11:30 Pauză de cafea

11:30-13:15 Secţiunea a V-a
Anul 1989, ruptură şi continuitate: naţional şi transnaţional în studiul tranziţiei democratice
Moderator: Mihai Dinu GHEORGHIU (Universitatea Al. I. Cuza din Iași)
o Florin ABRAHAM (Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului și SNSPA Bucureşti) „Căderea regimului Ceauşescu în dialectica factorilor interni și internaţionali: o evaluare comparativă”;
o Levente SALAT (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca) „Moştenirea comunismului în regimul minorităţilor naţionale din România”;
o Dragoş PETRESCU (Universitatea din București)
„După treizeci de ani: o perspectivă transnaţională asupra schimbărilor de regim din 1989”.

13:15-14:30 Masa de prânz

14:30-16:30 Secţiunea a VI-a
Memorie şi muzeificare: amintiri personale şi reprezentări publice
Moderator: Zoltán ROSTÁS (Universitatea din București)
o Bogdan ŞTEFĂNESCU (Universitatea din București) „Traumaarbeit și limbajele traumei o tipologie discursivă a memoriilor detenției comuniste”;
o Simona MITROIU (Universitatea Al. I. Cuza din Iași) „Idealul feminin comunist și procesarea comunismului în narațiunile feminine”;
o Mihai Stelian RUSU (Universitatea Lucian Blaga din Sibiu) „Topografii ale memoriei: revizuirea denumirilor de străzi în România postcomunistă”.
o Dalia BÁTHORY (Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc) „Proiecte locale de muzeificare a comunismului în România și memoria vieții cotidiene de dinainte de 1989”.

16:30-16:45 Pauză de cafea

16:45-18:00 Secţiunea a VII-a Conceptualizări inovative în studiul trecutului recent: opoziția culturală ca fenomen transnațional
Moderator: Bogdan ŞTEFĂNESCU (Universitatea din București)
o Andrei CUSCO (Institutul de Istorie A.D. Xenopol Iași) „Mobilitate socială și ‚deșteptare națională:’ transferuri ideologice, practici subversive și opoziție culturală în RSSM, 1960-1991”;
o Csongor JÁNOSI (Universitatea din București)
„Opoziția religioasă ca practică transnațională: mărturia arhivelor create de Episcopul Áron Márton și Pastorul János Dobri”;
o Cristina PETRESCU (Universitatea din București)
„Tinerețe fără granițe: subcultura transnațională a generației de la 1989”.
18:00-18:30 Ceremonia de închidere