Vă invităm în data de 11 mai 2019, ora 16, la vernisajul expoziţiei personale de pictură Andreea Rus, cu titlul Behind the Utopia. Looking for the meaning of life , la Galeriile Reperaj-Cetate. Corpul C, Oradea

Expoziţie personală Andreea Rus – Behind the Utopia. Looking for the meaning of life

Conceptul compoziţional îşi are rădăcinile în evenimentele tragice din perioada comunistă când în România, în spatele a ceea ce trebuia să fie văzut, victimele (nevinovate) ale ideilor politice, au suferit în condiții tragice, de privare de orice drept și libertate. Suferințele surde acumulate de acești oameni care au crezut în valori morale și culturale autentice, s-au transformat pentru mulți dintre ei, într-o eliberare spirituală incontestabilă, ascensiune într-un plan spiritual, care aduce libertate interioară. Victimele din închisorile comuniste, din lagărele de muncă comuniste, luptătorii din munte, deportații politici sunt adevărați eroi ai neamului nostru. Mulți dintre acești nevinovaţi erau intelectuali, preoți, oameni de cultură sau oameni cărora li s-au confiscat pe nedrept averea şi însăşi viaţa. Căutarea echilibrului şi păcii sufleşti s-au realizat atunci când puterea spiritului a permis credinței (în ceva) să devină un suport, unic de cele mai multe ori. Sursa acestor imagini provine în principal din necesitatea de a cunoaște şi înţelege.

Imaginarul, sfera de imagistică cu care ne putem “juca”, susţine nevoia artistului de a transpune în realitate un trecut paralel cu trecutul său propriu, evenimente pe care majoritatea dintre noi le-au ignorat, sau nu le cunoșteam în toată grozăvia lor, sau chiar nu ştiam de existența lor. Utopia comunistă, modelul mental al unei situații viitoare, a condus întreaga națiune, himeră fiind, spre un dezastru politic, economic, social și cultural. Fericirea a început să se retragă din inima celor implicați, chiar și fără voința lor în ceea ce utopia comunistă a indus efectiv marii zone comuniste est-europene și vieții noastre, ajungând să otrăvească sufletele și nevoia naturală de exprimare a oamenilor.

Compozițiile au ca sursă de inspiraţie scene document ale vieții unora dintre oamenii închiși în lagărele comuniste sau deportați în Siberia sau Bărăgan, perioadă în care supraviețuitorii au reușit să se ridice spiritual și să depășească drama vieții lor. În spatele marii construcții socialiste și a industrializării forțate întâlnim dramele luptătorilor pentru libertate spirituală şi integritate morală.

Viktor E. Frankl consideră că “individul care şi-a găsit sensul căutat este pregătit să sufere, să se sacrifice, ba chiar dacă e nevoie, să-şi idea viaţa pentru sens”. Situaţiile disperate declanşează căutarea de sens. Voinţa de sens este “manifestare reală a umanităţii omului”. “Transcendenţa de sine a existenţei umane” este şansa supravieţuirii. Paradoxal “urmărirea fericirii împiedică fericirea”. Istoria recentă a poporului român ne-a făcut martorii ‘potenţialului uman la superlativ” când oamenii supuşi la grele încercări au transformat tragedia trăită într-un triumf personal, devenind astfel supravieţuitori. – Andreea Rus

Curator expoziţie artist vizual Vioara Bara

Prezintă criticul de artă dr. Aurel Chiriac