Scumpe Iosif Vissarionovici Stalin

Artiștii plastici din R.P.R. întruniți în Conferința pe țară vă trimit salutul lor fierbinte și îți exprimă dragostea nețărmurită, admirația și recunoștința față de Dvs. marele dascăl al oamenilor muncii din lume întreagă, conducătorul bastionului păcii și al libertății popoarelor, măreața Uniune Sovietică.

În mintea și suflete noastre e mereu vie recunoștința ce o purtăm glorioaselor Armate Sovietice, conduse în mod genial de Dvs,. care au eliberat Patria noastă de sub jugul fascist, deschizând astfel pentru poporul nostru drumul măreț spre o viață liberă și fericită. (…)

scrisoarea este semnată de comitetul Uniunii Artiștilor Plastici din R.P.R. proaspăt ales: Baba Cornel, Baraschi C-tin, Bâscu Dumitru, Călugăru Titina, Caragea Boris, Cicurenco Alexandru, Cordescu Florica, Culluri Nestor, Damadian Cik, Doru I.H. Izer Iosif, Kazar Vasile, Labin Gheorghe, Lazăr Dorio, Macovei Ligia, Maxy M.H., Moscu Paula Adina, J. Perahim, Popa Eugen, Rudașcu Lelia, Șaru Gh., Szony Ștefan, Steriade Jean, Zambaccian H. K., Zuaf Lelia, Balasz Peter și Ciupe Aurel-Cluj, Abrudan Petre-Oradea, Vegh Eugen-Orașul Stalin, Barabaș Ștefan-Tg. Mureș, Vida Geza-Baia-Mare, irimescu Ioan și Popa Nicolae-Iași. Președinte de onoare al Uniunii Artiștilor Plastici din R.P.R. a fost ales Camil Ressu.

Telegrama artiștilor din R.P.R către Tovarășul Stalin în Flacara nr 43, 28 octombrie 1950