Joi, 25 aprilie 2019, ora 17:00, va avea loc la Galeria Helios (Piața Victoriei, nr.6, Timișoara) vernisajul expoziției „Neopalimaya Kupina-Rugul Aprins” semnată de Silvia Râncu Trion și curatoriată de prof.univ.dr. Dana Constantin. Vor prezenta demersul artistic: Călin Petcana, Ieromonah Neofit, Ioana Terheș. Parteneri: Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara, Uniunea Artiștilor Plastici din Timișoara.Expoziția rămâne deschisă publicului spre vizitare până în data de 8 mai 2019.Vă așteptam cu drag!

RUGUL APRINS. Neopalimaya Kupina. Amprenta Restituirilor Ardente Prototipuri. Copii-Asemănări. Modele-Tipare: Înveliri-Îmbrățișări. Culoare.Incursiuni non-narative în areal apofatic. Inter-personal. Inscripționări de prezențe iconice. Incizii ritmice în diafan. Gesturi doxologice plasticizate. Fulgurare imnică. Epifanii-conturări ale chipurilor-întrupări. Iviri-fețe încondeiate. Litanie de re-prezentări peceți. Aprinse ambre. Liturgice semne. Petreceri-Reîntoarceri. Mărci ale icoanelor-cuminecări.Cursive desene de hotar fin, identitar. Dumnezeu și Creație. Maternitate și Filiație. În-omenire și în-dumnezeire: perpetuu încununate. Angelofanii subscrise Tainei Întrupării. Sensul boltit, nescăzut, nepierit al uimirii. Celebrare a surâsului înflorat. Suav, isonul mirării. Leagănul matern, reiterat. Neîncetat. Ritual al iubirii.Drepte ori încurbate, octogonale însemne stelare. Reverbera(n)te. Urme-umbre de lumină-simbol. Ziua Zilei. Neînserate. Cuprinderea necuprinsă a realului. Tare. Învoltat. Dezvăluiri ascunse. Indicii ale deplinătății chipului euharistic. Fără rest. Transparențe ale Adevărul Unic. Cromeme în arcul sistolic. Permanent zenital. Mărturia discretă a Chipului Hristic: Întregul. Întregul Total.Investigații stilistic-diacronice. Rame. Cadre de tipuri morfologice. Resuscitate. Tipare în transpuneri sincrone. Parcurse, frecventate. Excurs expozitiv de vechi liniaturi-structuri. Atent preluate. Tușa alegerilor laborioase. Siguranța, riguros-tenace. Rafinarea formei. Regăsire calmă în limpiditate.Mărturisiri în polimorfe asemănări-întrupări. Reverii-stări cromatice în forme recurente. Pulsuri-intarsii afective. Insistente. Morfologii înseriate, centrate. Transferări-arderi policrome prin detalii-decupaje transfocate. Supra-puneri, sub-puneri. Mișcări în pastă, afin conjugate. Maculate compuneri în expresii-irizări. Încuibate dăruiri-închinate. Între-zăriri, între-vederi. Așezări în aprinsul unui rug/rugă de culori.Poli-nomie fixată. Vectorizată, țintuită tematic. Tehnici, modalități, suporturi, mijloace în același chip ancorate. Susținute, re-investite, transpuse. Re-formulate. Din nou, nevoia de Tradiție. De actualitate.În fond. Vitrări proiective ale unei căutări. Personale. Elogiul-fundal al prototipurilor. Iconic-asumate. Miza unei chemări. Taina alegerii, neascunse. Adânc motivate. Succint. Bio-grafia unei erminii tematice a incadescenței. Icono-grafia unei restituiri ardente. Neprefăcute. Istoria în-viitoare a unor vechi morfeme, re-încărcate de sine, de culoare. Amprente. Și vechi! Și noi! Întru Adevăr, îmbucurătoare!Ierom. Neofit
Ieromonah Neofit este doctor în Arte Vizuale. Inițiator și coordonator al revistei Sinapsa nr. I-X, Ed. Platytera, 2008-2012.Inițiator și coordonator al colecției Chipul Iconic – crochiuri antropologice/ reflexii asupra chipului mistico-teologic ghelasian, vol. I-VIII: Ed. Platytera, 2012-2013, 2017, 2018; Ed. Brumar, 2015-2016; Ed. Chipul Iconic, 2019. Coautor cu Doina Mihăilescu al volumului Întruchipări: Gestul; coordonator Adriana Lucaciu, Ed. Brumar, 2016. Inițiator și coordonator al site-ului www.chipuliconic.ro.   

Spiritualitatea ce izvorăște din lucrările Silviei Râncu Trion, constituie o transpunere actuală, contemporană a unei incursiuni iconografice a Rugului Aprins, un simbol al rugăciunii neîncetate a lui Hristos. Abordarea minimală a scenelor prezentate, a căror bogăție e constituită din însuși pura lor simplitate, trimite direct la ideea de echilibru perfect. Potrivit motivului flăcării veșnice, aceasta pe cât de puternică este în esența ei, rămâne constantă și lipsită de agresivitatea atribuită adesea ideii de foc. Redus la elementele lui inițiale, suportul este tratat precum un cadru în care tonurile cele mai saturate împreună cu cele grizate asigură un echilibru. Două fenomene rezultă din această căutare: o continuitate riguroasă și o îmbogățire continuă. Proiectul înregistrează câteva tonuri esențiale, aprofundate și intensificate pe măsură ce-și acumulează străluciri care nicicând nu au fost mai clare. Culorile profunde cu valori în contrast compun împreună cu griurile și brunurile colorate o hrană tot atât de substanțială precum carnea unui fruct copt. Paleta cromatică astfel restrânsă, are forța necesară de a diversifica texturile și transparențele ce conferă privitorului un vast câmp vizual, bogat în contraste dar totodată armonios.Ioana Terheș

Silvia Râncu Trion este născută în 02.04.1984, la Orșova. A absolvit Facultatea de Arte și Design, Universitatea de Vest din Timișoara, specializarea Conservare-restaurare (2007) și studile masterale din cadrul aceleași facultăți: (2011) Pictură- Surse şi resurse ale imaginii, (2009) Icoana – pictură şi restaurare. Este artist vizual și lector universitar doctor la Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Fiind expert restaurator în pictură pe lemn MCPN participă la proiecte de cercetare ca membră în echipele de conservare-restaurare patrimoniu mobil si ansamblu iconostas. Expoziţii personale: 2010 „Naşterea din Porfiră”, Sala de Protocol, Primăria Timişoara/ 2010 Expoziţie de pictura, Buziaş/ 2012 „Firi înaripate”, Casa Artelor Galeria Pygmalion, Timișoara/ 2012 „Angelofania”, Knittelfild, Austria/2015 Expoziție personală de pictură „Altfel de spații”, galeria Primăriei Timișoara. Participă la numeroase expoziții colective, la simpozioane internaționale și  biennale de artă în: Germania, Ungaria, Serbia, Austria, Bulgaria, Moldova, Egipt.