EXPO România la Parlamentul European de la Bruxelles a reuşit să prezinte o stare de fapt a culturii naționaliste dar și a nivelului de lipsă de respect pentru înțelegerea culturii.

Evenimentul, dintr-o viitoare suită, a fost organizat de
Asociația Internațională a Întreprinderilor Creative cu o experiență culturală inexistentă și un site http://exporomania.com în lucru.

EXPO România arată imaginea unei țări subdezvoltate în care cultura este înțeleasă la nivel populist și arhaic-religios în care valorile culturale sunt confundate cu cele creștin ortodoxe și reflectate gregar și cu mult kitsch.

De la conținut, la panotare și prezentare evenimentul a reușit să strice chiar și potențiale prezențe românești interesante (precum lucrările lui Horea Bernea din colecția Sorin Coștina și costumele populare din colecția Marius Matei).

Redăm mai jos comunicatul de presă:

„Parlamentul European a găzduit în perioada 10-11 aprilie evenimentul ExpoRomânia Bruxelles, organizat la inițiativa Asociației Internaționale a Întreprinderilor Creative, în contextul preşedinției României la Consililul Uniunii Europene.

La eveniment au fost prezenți europarlamentari, reprezentanți ai Ambasadei României şi ai Institului Cultural Român din Bruxelles, Inaltpreasfințitul Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale şi Meridionale, cât şi un numeros public român şi belgian.

Expoziția de pictură a marelui Horia Bernea, vernisată de teologul Costion Nicolescu, expoziția de străvechi costume tradiționale din colecția muzeografului Marius Matei, expunerea despre Vlad Țepeş a istoricului Vasile Lupaşc, expoziția de fotografie “Personalități româneşti” prezentată de Asociația Românilor din Belgia, expoziția de carte a Institului Cultural Român din Bruxelles, conferințele, dansurile şi cântecele tradiționale, concertul la nai şi pian susținut de artiştii Raluca Pătuleanu şi Pavlov Deian, cât şi concertul grupului psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale din Bucureşti care a încheiat evenimentul, au fost tot atâtea momente care au încântat şi emoționat, şi care au adus sau readus în atenția publicului valori culturale româneşti de o incontestabilă frumusețe.

Proiect de identitate națională, ExpoRomânia Bruxelles a avut ca obiectiv promovarea imaginii României în Europa în contextul președinției României la Consiliul Uniunii Europene şi descoperirea sau redescoperirea valorilor comune ale culturii românești și ale celorlalte culturi europene.

S-a urmărit, de asemenea, sensibilizarea factorilor de decizie politici la rolul benefic al artei, ca limbaj universal translingual, în buna comunicare dintre națiunile europene, în vederea încurajării promovării acestei comunicări, cât şi punerea în lumină a rolului frumosului în construirea unei lumi europene a concordiei și a culturii, ca valoare de bază a unei civilizații rodnice a secolului al XXI-lea.

L’Association Internationale des Entreprises Créatives”