Vernisaj 4 aprilie, 2019 , ora 18.00

Galeria Pyglamion, Timișoara

Expoziție deschisă în perioda 4-23 aprilie 2019

Terțul Inclus

Trilogy, eveniment expozițional aparte, invită publicul timișorean către creația binecunoscuților artiști, parteneri de viață, Matias Rafael și Popovici Matias Diana. Într-un tandem conceptual și conjugal indisolubil plin de candoare, duioșie și bucurie paternală-maternală, expoziția de pictură se generează în jurul  epicentrului, inefafabilei lor nou născute fiice, chip angelic surâzător, ce inspiră și insuflă seria trilogiilor.

Opera pictată oferită spre vizionare a celor doi artiști deja consacrați, fără însă a se confunda stilistic, conlucră armonic potențându-se reciproc, evocând dintr-o acceași sursă arhetipală cu un vădit traseu cuprins de filiații metafizice, o debordantă explozie cromatică secondată virtuos de arhitectonica gestuală somptuasă, sigură pe sine, ce lasă să se întrevadă simultan o virilitatae paradoxală  pilnă de transparențe vegetale ce emerg ternar, exaltare ce dirijează sărbătorescul  policrom înspre insondabile lumi transcedentale.

Corola de minuni a lumii, astfel reconfigurată și regenerată, având ca substrat germinativ, o ingenioasă serie de triade arhetipale, învecinate ductului filozofic deja evocat, sublimat și inspirat din opera de maturitate, piatra de temelie a geniului blagian, Trilogia Cunoașterii, îmbibate de spirtiualitatea nativă a etosului românesc, definesc structura expoziției Trilogy.

Spicuind doar câteva dintre aceste triplete conceptuale conjugate, sub forma tripticului, remarcăm nota profund ontologică cu trimiteri pertinente ce ating și reflectă marile interogați existențiale, se disting astfel elementaliile: Cer-Văzduh-Pământ, triadă cu caracter cosmogonic mai apoi Mineral-Vegetal-Animal, serie ce leagă lumea neînsuflețită de miracolul biosferei terestre, urmează, legat de registrul familei ori al vârstelor, Tata-Copilul-Mama, sau, Copilăria-Maturitatea-Bătrânețea, serii ce interferă sinergic, Trup-Suflet-Minte, ce au o vădită  notă spirituală.

O altă serie pe care cei doi protagoniști o  evocă sub forma unor opere pictate de sine stătătoare ce sunt ancorate în simbolistica cifrei trei, fac aluzie la: Cele trei grații, Cele trei ursitoare, Cele trei ispite ale lui Isus, sau Cele trei praguri ale vieții, ilustrând scara urcușului spiritual, nu în ultimul rând  se remarcă, cu un iz poate ironic, provocator, lucrarea cu titlul: Viața – La vie en rose La vita e bella La dolce vita,  pictură aparținând Dianei.

Simbolismul în plajă largă, face din expoziția Trilogy o curajoasă punere în scenă în perimetrul efervescent al plasticii timișorene ce merită cu prisosință un maxim de atenție, pe de o parte din partea publicului larg, cât și de ce nu, a mediului de afaceri.

Simbolismul în plajă largă, face din expoziția Trilogy o curajoasă punere în scenă în perimetrul efervescent al plasticii timișorene ce merită cu prisosință un maxim de atenție, pe de o parte din partea publicului larg, cât și de ce nu, a mediului de afaceri.

Radiografie:

Rafael Matias: Pictează peisaj, cu dominată cromatică pastel, compoziții insolite pline de fermitate, în care inseră atent dozat componistic elemente figurative extompate alături de simboluri, ce se confundă armonios cu alambicata policromie gestuală, impecabil și îndelung exersată.

Radiografie:

Diana P. Matias: Pictează nonfigurativ cu iz peisager, cromatica  explozivă, compoziții pline de virtuozitate aprope sonoră, devenid când brusc violente, ca mai apoi sa revină la molcome și suave siluete, gama abundă în culori saturate, contrastul tranșant, frizând contrapunctul, cavalcada coloristică aerată bazată pe instinctualitate surprinde, dând o notă proaspăt irezistibilă operei sale.