O expoziție dedicată procedeelor alternative de transfer care pornește de la un proiect concret, parcurgând sistematic metode specifice atât gravurii cât și fotografiei este mai mult decât oportună și poate ilustra în mod deliberat direcții artistice noi, reevaluate constant în lumea artei contemporane.

Experiențele vizuale propuse în cadrul evenimentului au avut ca impuls generic tehnici alternative de transfer (Cyanotype, Van Dyke, tonări, interventii creative, over-layere sau duble expuneri), utilizate în perioada evoluției paralele a fotografiei și gravurii, depășind stadiul de exercițiu prin formulări plastice ce investighează complexa relație existentă între cele două medii de exprimare: transferul de imagine și gestualitatea tușei.

Predispoziţia creatoare faţă de acest tip de limbaj a fost reevaluată în lucrările propuse prin fuziunile tehnicilor de lucru specifice mixed media, alăturând astfel materialităţi şi texturi diverse, care depăşind nu de puţine ori stadiul de simplu exerciţiu, participă împreună la un program estetic ce se datorează unui impuls generic senzual şi experimental, devenind (re)construcţii prin care sunt receptate şi anexate noi metodologii de expresie vizuală.

Expoziţia poate fi considerată ca fiind dinamică, oferind o varietate de abordări care privilegiază prin practica artistică formală, specifică explorărilor vizuale ce se supun unei estetici fine, sau prin concept care este fundamentat de valoarea ideii, devenită un pretext pentru creaţia artistică. Expoziţia reunește diferite instanțe plastice nu doar prin valoarea intrisecă şi poate fi percepută ca fiind în contrast cu direcţiile digitale şi multimedia, iar prin selecția propusă, o formă paralelă care reevaluează noi posibilități vizuale în artele contemporane. – Cristian Graure

Lucrările expuse constituie rezultatele artistice din timpul rezidenței desfăşurate la sfârşitul anului 2018 în Slovenia (Kostanjevica na Krki), ca parte a proiectului „Hello Future” al Universității de Vest din Timișoara, finanțat de MEN în colaborare cu asociaţia artistică KUD – Artotipija, reprezentată de Miša Keskenović şi Breda Špacapan. În cadrul proiectului au participat din partea Facultății de Arte și Design, studenţii de la departamentul de Grafică, ciclul licenţă, master şi doctorat.

Coordonatorii activităţii artistice pe durata rezidenței: Lect. univ. dr. Remus Rotaru şi Lect. univ. dr. Cristian Graure.

Deschiderea expoziției: joi 4 aprilie, orele 12:00 în cadrul Facultății de Arte și Design din Timișoara – specializarea Grafică.

Expun: Remus Rotaru, Cristian Graure, Marius Vlad Bîrnoagă, Natalia Bica, Darius Andrei Livadaru, Cristian Răzvan Uță, Ovidiu Batista, Mirela Mădălina Cerbu, Bogdan-Ștefan Matei, Elena-Daniela Langă, Bianca Antonia Todor, Ovidiu Batista, Loredana Ioana Ilie și Andreea Băban.

Mulțumiri celor doi organizatori ai rezidenței din Slovenia: Miša Keskenović & Breda Špacapan