25 martie–13 aprilie 2019

Luni, 25 martie 2019, la ora 17,00, Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, în parteneriat cu Muzeul Judeţean Argeş din Piteşti şi în colaborare cu Filiala Piteşti a Uniunii Artiştilor Plastici din România, organizează vernisajul expoziţiei de pictură «Edificii de arhitectură tradiţională românească» a artistului Augustin Lucici. Expoziţia va aduce în atenţia publicului, în Galeria principală a Institutului situată în Cannaregio 2215, 30121 Venezia (VE), 35 de lucrări, executate în acrilic pe carton sau pânză, picturi de dimensiuni variabile ce surprind edificii reprezentative pentru arhitectura tradiţională românească din zonele submontane şi montane din arealul sudic al României.

Expoziţia va prezenta publicului pitorescul peisajului rural românesc autentic, reflectat în lucrările artistului Augustin Lucici, considerat de critica de specialitate unul dintre talentaţii şi inspiraţii artişti promotori ai picturii plastice în cadrul artei contemporane din România. Universul peisajului românesc este abordat prin filtrul personalităţii şi al stilul artistului, într-o prezentare analitică, centrată pe melancolia şi misterul locurilor ancestrale care sunt satele româneşti, ale căror particularităţi arhitecturale tradiţionale au rămas nealterate de trecerea timpului. Principala sursă de inspiraţie a artistului, pentru această serie de lucrări, o constituie zona etnografică Argeş–Muscel, un areal cu o puternică încărcătură istorică. Satele de deal (muscele), aşezate la poalele pădurilor şi în marginea ogoarelor şi a văilor de râuri (Muşăteşti, Lereşti, Corbeni, Stoeneşti, Jgheaburi, Boteni etc.), încă oferă numeroase exemple elocvente de arhitectură românească tradiţională. Proporţiile, formele, volumetria şi materialele de construcţie autohtone, surprinse prin intermediul procedeelor plastice, sunt elementele ce alcătuiesc o imagine cu o puternică amprentă identitară. Priveliştile catifelate au trăsături redate în tuşe misterioase. Toată această lume arhetipală este pictată în note cromatice ce menţin vie frumuseţea, o frumuseţe firească şi curată, care nu vrea să dispară odată cu trecerea timpului istoric. Tematica abordată de autor, stilul şi tehnicile de execuţie ale lucrărilor constituie tot atâtea argumente pentru a prezenta publicului vizitator o expoziţie de artă plastică în măsură a constitui o reuşită pentru promovarea artelor vizuale contemporane din România.

Augustin Lucici este absolvent al Institutului de Arte Plastice «Nicolae Grigorescu» din Bucureşti, Facultatea de Arte Decorative, promoţia 1983. Membru titular al Uniunii Artiştilor Plastici din România, din 1990. Curator al Galeriei de Artă «Rudolf Schweitzer–Cumpăna» a Muzeului Judeţean Argeş din Piteşti, din 1984, se distinge printr-o activitate susţinută în domeniul muzeistic: tematici expoziţionale, evidenţa patrimoniului cultural mobil, expertiză asupra autenticităţii operelor de artă plastică, pedagogie muzeală. Este organizator de expoziţii de artă plastică profesionistă în cadrul galeriei piteştene, din 1984 până în prezent. Participare pe simezele naţionale şi internaţionale de artă plastică cu peste 15 expoziţii la saloane de artă plastică, expoziţii de grup, tabere internaţionale, peste 30 de expoziţii de pictură şi desen în cadrul anualelor, bienalelor şi galeriilor de artă ale Uniunii Artiştilor Plastici din România. Lucrările sale se găsesc în colecţii publice şi private din ţară şi din străinătate.