Peisaj | Fotogalerie Wien 
21 martie, ora 19:00
Galeria Posibilă

Fotogalerie Wien prezintă, în București, șase artiști austrieci în a căror operă tema peisajului joacă un rol important sau central în diferite feluri: transformarea și intervenţiile în peisaj în relaţie cu agricultura și procesele artistice; reprezentarea tehnică și știinţifică și explorarea peisajului în ceea ce privește vremea, lumina și rotaţia pământului; percepţia peisajului ca reflecţii reflexive de media, observaţii personale și juxtapuneri, dar și abordarea ludică din punct de vedere artistic a imaginaţiei în opoziţie cu realitatea și experienţa fizică și mentală a peisajului.

Thomas Albdorf (n. 1982) este preocupat în principal de fotografie și sculptură—mai ales de zona de intersectare dintre cele două arte, schimbările în felul în care acestea sunt percepute, statutul contemporan al imaginii fotografice și decontextualizarea cauzată de distribuirea prin internet.

Robert Bodnar (n. 1980) explorează noi forme tehnice și conceptuale de fotografie și relația dintre imaginile fotografice și percepția noastră. Prin utilizarea unor materiale și metode sofisticate, el lărgește sfera de definiţie a imaginii fotografice și a ceea ce aceasta ne poate arăta.

Lucrarea lui Markus Guschelbauer (n. 1974), Taming of Landscape, vorbește despre fascinația artistului pentru „natural“, dar și despre sensibilitatea lui pentru fenomenele culturale impuse acestuia. Interesat de rețeaua omniprezentă de parcele din peisajul american, Guschelbauer a iniţiat o serie de lucrări care înfățișează o astfel de rețea de pătrate ca o structură de sine stătătoare în peisajul Văii Hudson.

Arta lui Michael Höpfner (n. 1972) este reprezentată de călătoriile pe care acesta le face pe jos, câteodată pe parcursul a câtorva luni. Artistul petrece timp în natură pentru a se detașa de viaţa de zi cu zi și călătorește singur, doar cu un rucsac, sac de dormit, cort și instrumente de lucru precum un aparat foto analog, filme alb-negru, materiale de desen și un carnet de luat notiţe.

Claudia Rohrauer (n. 1984) activează la graniţa dintre conceptul de „expanded photography“ și cercetare fotografică. În lucrarea EXPECTED ENCOUNTERS REVISITED, Rohrauer se întoarce într-o pădure izolată din Finlanda pentru a relua un proiect anterior realizat în același loc în 2015.

Lea Titz (n. 1981) își descrie metoda artistică drept conceptualism poetic: lucruri mărunte, obișnuite și acţiuni care nu atrag de obicei atenţia sunt mutate din context și amestecate creând noi imagini poetice și uneori ironice. Lucrarea video Sculpture Park Montello duce privitorul la o plimbare printr-un parc fictiv de sculpturi, în deșert.

Proiectele de schimb de expoziție realizate împreună cu galerii și instituţii de artă internaţionale constituie un element principal al programului expoziţional al galeriei FOTOGALERIE WIEN încă de la mijlocul anilor 1980.

Peisaj este a doua parte a schimbului de expoziții care a început în septembrie 2018 cu Landschaft, o expoziție care prezenta peisajul din perspectiva artiștilor selectați de Galeria Posibilă.

//

FOTOGALERIE WIEN, aflată la WUK, unul dintre cele mai mari centre culturale din Europa, a fost fondată în 1981 de Josef Wais. Galeria este condusă de un colectiv care numără în primul rând artiști, dar și doi istorici de artă. Membrii colectivului dezvoltă idei de expoziţii, concepte de galerie și diferite aspecte programatice prin discuţii bazate pe perspective subiective și idei variate, vizionarea numeroaselor portofolii primite în cadrul unor întâlniri periodice și schimbul frecvent de informaţii cu experţi și instituţii locale și internaţionale.

Expoziția este posibilă prin sprijinul Forumului Cultural Austriac în București.

Program de vizitare:
22 martie – 04 mai 2019
joi – sâmbătă, 17.00 – 21.00