Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Ploieşti, str. Toma Caragiu nr. 10, vă invită vineri, 22 februarie 2019, ora 12.00, la vernisajul expoziţiei temporare „Satiră, erudiţie şi subtilitate. Caricaturistul Nicolae Petrescu-Găină (1871-1931)”.

Relativ puţin cunoscut de specialişti şi aproape deloc de publicul contemporan, ignorat cu voie sau fără voie, Nicolae Petrescu-Găină a fost o personalitate a artei plastice româneşti care trebuie să fie readusă în atenţie şi repusă pe locul care i se cuvine. A lăsat moştenire urmaşilor caricaturile unor oameni politici ai vremii, scriitori, pictori, sculptori, în general intelectuali ce au trăit la Bucureşti în ultimii ani ai secolului al XIX-lea şi primele trei decenii ale secolului al XX-lea.
Desenator şi caricaturist prin vocaţie, Nicolae Petrescu-Găină a ştiut, poate ca nimeni altul, să surprindă chipul, sufletul, caracterul subiectelor sale, să-l redea fără să jignească, sau cel mult, uneori, ca o uşoară ironie, ca o înţepătură fină.

Aduse în premieră în faţa publicului prahovean, cele 30 de caricaturi semnate Nicolae Petrescu-Găină, aflate în patrimoniul Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova şi grupate sub titlul „Satiră, erudiţie şi subtilitate” fac parte din „Albumul meu” editat în 1913. Ele au fost achiziţionate în anul 1965 prin strădania, erudiţia şi inspiraţia profesorului Nicolae Simache, fondatorul muzeelor prahovene.

Pentru semnificaţia artei sale, pentru valoarea ei documentară şi memorială, ca şi pentru rolul ce l-a jucat în epocă şi pentru plăcerea pe care a oferit-o şi ne-o oferă şi astăzi, ne-am asumat demersul de a recupera şi readuce în faţa publicului actual opera lui Nicolae Petrescu-Găină.

Alături de noi, pentru prezentarea operei lui Nicolae Petrescu-Găină, va fi cunoscutul artist şi istoric al benzii desenate, domnul Dodo Niţă.
Muzeografi Sorin Lungu, Doru Mareş