UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI Filiala Slobozia-Ialomiţa, CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, CENTRUL CULTURAL UNESCO  ”IONEL PERLEA” SLOBOZIA ȋn parteneriat cu UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE BUCUREŞTI și ASOCIAŢIA D’ARTE DA VINCI organizeazӑ expoziţia de artӑ vizualӑ SPAŢIU PERSONAL, sub semnӑtura artistei DANIELA FRUMUŞEANU.

Lucrӑrile  prezente pe simeze cuprind ȋntr-o formulӑ esenţializatӑ  o selecţie de panouri sau ansambluri decorative, realizate pe parcursul mai multor ani; acestea fac trimitere  cu prioritate, la  sfera mediului  textil. Reprezentând recuperarea și valorificarea realitӑţii interioare/exterioare cu multiplele ei valenţe transformate ȋn artӑ, apelând la un demers artistic cu caracter neconvenţional, diferit nuanţat din perspectivӑ tematicӑ sau a reprezentӑrii plastice, SPAŢIU PERSONAL, invitӑ publicul vizitator la meditaţie și dialog.  

Vernisajul va avea loc marti, 19.02.2019, ora 14:00, la Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Slobozia, B-dul Matei Basarab nr. 26, Slobozia, Judeţul Ialomiţa. 

Expoziţia se va desfӑșura ȋn intervalul: 19.02-19.03. 2019.

Program vizitare expoziţie: de luni pânӑ vineri, ȋntre orele 10:00-16:00.

Partener media: MODERNISM- tabloid de artӑ & stil.

Procesare digitalӑ afiș/invitaţie: Liana Bӑdӑlӑu