Gh. Gheorghiu-Dej felicită laureaţii Premiului de Stat al R.P.R. pe anii 1950-1951, cu prilejul solemnităţii decernării diplomelor, medaliilor şi premiilor la Consiliul de Miniştri. Sunt de faţă: I. Chişinevschi, P. Bele, L. Sturza Bulandra, L. Răutu, Geo Bogza ş.a.(10.12.1952)

sursa: „Fototeca online a comunismului românesc”, Cota: 278/1952