Vă invităm la expoziția LOST PARADISE a pictorului LIVIU MIHAI, sâmbătă, 2 februarie 2019, ora 16.00, Cuhnie, Centrul Cultural Palatele Brâncovenești, Mogoșoaia. Expoziția poate fi vizitată până în 27 februarie 2019.

„Integrându-se unui sistem ideologic deja existent, sau creându-și propriul sistem, individul s-a raportat întotdeauna la comunitate, impunându-se ca om al „polisului” sau zoon politikon, precum afirma Aristotel în cărțile „Politicii”. Recuzita din pânzele lui Liviu Mihai este una simbolică, ilustrând prin aceasta ideologii politice, sociale, religioase. De-a lungul timpului, pentru a putea exista, omul s-a regăsit în utopiile colective. Orice ideologie are la bază o utopie, așa cum istoria ne-a dovedit-o în nenumărate rânduri. Chiar ideal, un sistem la începuturile lui degenerează pe parcurs devenind un PARADIS PIERDUT. Tocmai acest Paradis Pierdut îl transpune Liviu Mihai în opera sa, printr-o recuzită de simboluri a unei mitologii personale sau colective. Trecute prin filtrul istoriei, lucrările lui Liviu Mihai aduc în discuție paradoxuri sociale, politice și religioase. Cursul istoriei a dovedit de nenumărate ori acest paradox pe care Liviu Mihai îl ilustrează. Dorința de a aboli capitalismul, inegalitatea, proprietățile private, toate au condus la apariția unei doctrine care își propunea înfăptuirea societății comuniste. Extrema dreaptă radicală a degenerat în nazism. În Italia, naționalismul și tendințele totalitare de la sfârșitul Primului Război Mondial au condus la apariția ideologiei fasciste. Toate aceste istorii din memoria colectivă sunt aduse în prim plan, iar Liviu Mihai filtrează și recontextualizează istoria, inserând-o în istoriile personale ale unor Paradisuri Pierdute.”
Raluca Băloiu, curator