Ion Jalea, Brăduț Covaliu, Gheza Vida, Henri Catargi, Corneliu Baba la Conferința naționala a UAP, 1973