Alexandru Cebuc, Nicolae Ceușescu, Elena Ceaușescu la inaugurarea Muzeului de artă din București din 1978

În prezenţa conducătorilor de partid şi de stat, în ziua de 21 august 1978, a fost inaugurat, în Bucureşti, Muzeul de artă. Aspect de la vizitarea Muzeului de artă. (21.VIII.1978)

 sursa – „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 274/1978