Nicolae Ceaușescu, Ion Jalea, Gheorghiu Dej, Chivu Stoica, Max Hermann Maxy, Gheorghe Anghel, Constantin Piliuță, Corneliu Baba, Ion Irimescu în 1963

Vizitarea expoziţiei de artă plastică organizată cu prilejul Conferinţei pe ţară a Uniunii Artiştilor Plastici. (mai 1963)

sursa: Arhiva Institutului de studii istorice şi social-politice de pe lângă C.C. al P.C.R., fondul Fotografii, mapa I/166. Fototeca online a comunismului românesc