Preşedintele Nicolae Ceauşescu şi Elena Ceauşescu au vizitat expoziţiile artiştilor amatori şi profesionişti dinstinşi în cadrul Festivalului naţional „Cântarea României”, ediţia a II-a. (19.VIII.1979) 

În prim plan Ion Irimescu, Nicolae Ceaușescu, în spate Elena Ceaușescu, Alin Gheorghiu, Horia Flămându

sursa: Fototeca online a comunismului românesc