Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) va găzdui în data de 28 noiembrie 2018, în intervalul orar 10.00 – 18.00, la sediul său din Calea Victoriei nr. 12, sector 3, București, cu intrare prin Strada Poștei, evenimentul Evreii și Marea Unire. Înainte și după 1918.  

În cadrul evenimentului, organizat de Federația Comunităților Evreiești din România (FCER), împreună cu Secretariatul de Stat pentru Culte, Muzeul Național de Istorie a României (MNIR), CCIB, Forumul ”B’nai B’rith” România (BBR), în parteneriat cu JDC România și Fundația „Caritatea”, vor avea locꓽ sesiunea de comunicări științifice „Participarea evreilor la Primul Război Mondial și la Marea Unire. Contribuția evreilor la făurirea României Mari” (Sala Mihai Viteazul, ora 10.00), inaugurarea expoziției foto-documentare „Soldați și medici evrei în Primul Război Mondial” (Sala Lapidarium, ora 14.00), lansarea albumului „Temple și sinagogi din România. Patrimoniu evreiesc, național și universal” – ediție bilingvă, revăzută și adăugită” (Sala Lapidarium, ora 14.30) și a volumului „Adevărul asupra problemei evreiești din România în lumina textelor religioase și statistice” de dr. Wilhelm Filderman, liderul comunității evreiești din România în perioada interbelică și în timpul celui de-al doilea război Mondial (Sala Lapidarium, ora 15.00).

Cu această ocazie vor lua cuvântul dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu, director general al MNIR, dr. Aurel Vainer, preşedinte al FCER, dr. Lya Benjamin, cercetător la Centrul pentru Studiul Istoriei

Evreilor din România (CISER), dr. Harry Kuller, cercetător la CISER, prof. univ. dr. Andrei Corbea-Hoișie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof. univ. dr. Mircea Duțu, preşedinte al Universității Ecologice din București, dr. Dorin Dobrincu, cercetător în cadrul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” din Iași, dr. Irina Spirescu, cercetător la CISER, prof. univ. dr. gen. (R) Mihail Ionescu, Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București, Silviu Vexler, deputat în Parlamentul României, prof. univ. dr. Carol Iancu, Universitatea Paul Valéry, dr. Claudiu Secașiu, cercetător la CISER, ing. Paul Schwartz, preşedinte al Comunității Evreiești din București și domnul  Jose Iacobescu, președinte al BBR.