La Trahison des images – Gabriel Marian – La Cave, Institut Français de Cluj, 8-22 nov 2018

Imaginile şi cuvintele nu mai sunt azi considerate ca veritabile punţi spre cunoaşterea lumii, ele constituie mai degrabă obstacole care ne ţin adesea departe de viaţa reală. Pornind de la această evidenţă, artistul intenţionează să le utilizeze ca pe nişte simple materiale sau elemente constitutive ale unei noi viziuni artistice. Acest proiect explorează suprapunerea a numeroase straturi de texte, folosite atât pentru calităţile lor poetice cât şi pentru potenţialul lor caligrafic, până când acumularea vizuală ajunge să compuna imagini mai mult sau mai puţin figurative, însă întotdeauna cu o importantă încărcătură estetică. Prioritare nu sunt aici nici „reprezentarea realităţii”, nici „cunoaşterea raţională” a acesteia, ci fuzionarea a două tipuri de percepţie într-un demers vizual care să spună ceva nou, nu „despre”, ci „în” arta contemporană.