Muzeul Naţional de Istorie a României anunţă manifestarea Nufăru 40 – colocviu și expoziție fotodocumentară dedicate cercetării arheologice a unei cetăți bizantine de la gurile Dunării, Proslavița. Evenimentul, organizat cu sprijinul Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” București, al Primăriei comunei Nufăru și al Institutului de Cercetări Eco-Muzele „Gavrilă Simion” Tulcea, va avea loc joi, 27 septembrie 2018, cu începere de la ora 10.00, la Centrul de informare turistică din localitatea Nufăru.

Tema manifestării Nufăru 40 o constituie prezentarea unei sinteze a cercetărilor arheologice care au contribuit la descoperirea unei cetăţi bizantine în intravilanul unei localităţi situate pe malul drept al braţului Sf. Gheorghe, în dreptul unui vad marcând intrarea în Delta Dunării.

Situl arheologic este cunoscut ca urmare a cercetărilor, iniţiate în anul 1978, de un colectiv coordonat de către regretata Silvia Baraschi și continuate, an de an, prin eforturile reunite ale Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti, ale Muzeului Militar Național „ Regele Ferdinand I”, București, ale Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”, Tulcea și ale Muzeului Național de Istorie a României, București.

Aşezarea de la Prislava, devenită în anii ’60 ai secolului trecut Nufăru, aflată la 12 km distanţă de municipiul Tulcea, pe drumul spre Murighiol, conţine în subsol vestigiile unei fortificaţii. Construită la sfârşitul mileniului I, odată cu recucerirea de către Imperiul Bizantin a regiunii Dunării de Jos, aceasta va evolua, în cursul secolului al XI-lea, ca o aşezare de tip urban, cu structuri de locuire înregistrate până la mijlocul veacului al XIII-lea, fiind descoperite tronsoane ale zidului de incintă, elemente de fortificaţie, complexe de locuire, meşteşugăreşti, menajere și de cult, cimitire, materiale arheologice variate. Importantă aşezare portuară de la gurile Dunării, marcată de prezența Imperiului Bizantin, a reprezentat, probabil, și un punct de control și influență al Hoardei de Aur în zonă. Un dosar istoric consistent a permis identificarea așezării Prislava/Nufăru cu orașul medieval BruscavițaProslavița, cunoscut din portulanele și actele notariale ale vremii.

Manifestarea propune o trecere în revistă a principalelor aspecte ale unei experiențe, în egală măsură profesională și umană, presupuse de cercetarea și conservarea unui sit ilustrativ pentru arheologia epocii bizantine la Dunărea de Jos.