DRAGOȘ BURLACU

Catch and Release

 

Curator: Adriana Oprea

Muzeul de Artă Arad

2.10. – 4.11. 2018

Vernisaj: marți, 2 octombrie, 18.00.

 

Expoziția „Catch and Release” include pictură, acuarelă și desen într-o selecție de lucrări abstracte și figurative care sedimentează preocupări mai vechi ale artistului Dragoș Burlacu. Ceea ce se număra printre calitățile principale ale picturii unui artist remarcat în contextul (re)orientării artei internaționale și românești spre old media din ultimele decade, devine în această expoziție firul de păr pus sub lupă. „Tehnologia” imaginii picturale este restrânsă la constituentele sale minimale. Dragoș Burlacu reconsideră linia, pata, planurile suprapuse, transparența, punctul, motivul repetitiv și suprafața picturală ca realități de limbaj reduse la esențial dintr-o perspectivă prin care abc-ul picturii primește o dimensiune aproape conceptuală.

 

Grila este un leitmotiv iconic al artei abstracte. Grilajele din picturile și desenele lui Dragoș Burlacu închid și separă lucrurile. Dar și protejează totodată, pentru că punându-le în relație, ele așază lucrurile într-un raport ambivalent înăuntru-afară, aici-acolo. Sugestia e de putere/limită, captură/control, și în acelați timp de punere la adăpost/ocrotire. Urmând intuitiv o mai lungă tradiție de gândire artistică, Dragoș Burlacu asociază figurativul cu particularul, cu simbolicul, orientarea, cu „politicul” cum spune el, în timp ce abstractul e universalul liber și „poetic”. Limbajul pictural al expoziției susține această dialectică. Grilajul disociază și leagă în același timp pe o scară de reducție la elementar. Particularitățile imaginilor figurative se contrag și se atomizează, lăsându-se explicate și deturnate prin universalitatea limbajului abstract, de la „politic” la „poetic”.

 

Dragoș Burlacu (n.1978) a studiat pictura la Universitatea Natională de Arte, București (2008). În 2013 a fost nominalizat la premiul european International Strabag Art Award. A avut expoziții personale în București și participări la expoziții colective în Liverpool, Padova și la Bienala de Artă de la Moscova. Lucrările sale se află în colecții particulare din Grenoble, Paris, Frankfurt și București. Dragoș Burlacu lucrează în Bacău și București.

Adriana Oprea este curator, critic şi istoric de artă. Lucrează ca muzeograf și cercetător la Secția Documentare-Memorie Digitală din cadrul MNAC-Muzeul Național de Artă Contemporană din București. A curatoriat la MNAC expozițiile ‘Instalație. Zoltan Bela’ (2014) și ‘Oliver Ressler. Proprietatea e furt’ (2016), fiind și coordonatorul de producție al mai multor expoziții organizate de muzeu, printre care ‘Mircea Suciu. Fractura’ (curator Maria Rus Bojan, 2015) și ‘Error 404. Teritorii ale absenţei’ (curator Horea Avram, 2017). Adriana Oprea a publicat eseuri și articole despre arta contemporană românească în revista Arta și în revista 22, și scrie constant texte de artă pentru cataloage de expoziţii. Trăiește și lucrează în București.

——————————————————————————————

 

DRAGOȘ BURLACU

Catch and release

 

Curator: Adriana Oprea

The Art Museum Arad

October 2nd – November 4th, 2018

Opening: Tuesday October 2nd, 6 PM

 

The exhibition ”Catch and release” includes painting, watercolour and drawing in a selection of abstract and figurative works which sets down older issues tackled by the artist Dragoș Burlacu. Some of the main qualities of the paintings created by an artist who was noticed in the context of international and Romanian art’s (re)orientation towards old media in the last decades, becomes in this exhibition the hair under the magnifying glass. ”The technology” of the pictorial image is reduced to its minimal constituents. Dragoș Burlacu considers the line, the spot, the overlapped plans, the transparency, the dot, the repeating motif and the pictorial surface as language realities reduced to the essence from a perspective in which the ABC of painting receives an almost conceptual dimension.

 

The grid is an iconic pattern of abstract art. The grids in Dragoș Burlacu’s paintings and drawings are both closing and separating. They also protect at the same time, because by relating things, an ambivalent report – inside-outside, here-there – is created. The suggestion is of power/limit, capture/control but also of sheltering/protection. Intuitively following a longer tradition of artistic thinking, Dragoș Burlacu associates the figurative with the particular, the symbolic, and to what he calls the ”politics”, while for him the abstract is the free universality, in his words the ”poetic”. The pictorial language of the exhibition supports this dialectic. The grids both divide and bond on a reduction scale which brings everything to the elemental. The particularity of the figurative images contract and atomize, allowing itself to be explained and transformed by the universality of the abstract language, from ”political” to ”poetic”.

 

Dragoş Burlacu (n.1978) studied painting at the National University of Arts, Bucharest (2008). In 2013 he was nominated for the European Strabag Art Award. He had solo shows in Bucharest and was part of collective shows in Liverpool, Padua and Moscow Biennale of Contemporary Art. His works are in private collections in Grenoble, Paris, Frankfurt and Bucharest. Dragoş Burlacu works in Bacau and Bucharest.

 

Adriana Oprea is a curator, critic and art historian. She works as a museographer and researcher at MNAC – The National Museum of Contemporary Art in Bucharest. She curated at MNAC ‘Installation. Zoltan Bela’ (2014) and ‘Oliver Ressler. Property is Theft’ (2016), being also the production coordinator of several exhibitions organized by the museum, among which ‘Mircea Suciu.The Fracture’ (curator Maria Rus Bojan, 2015) and ‘Error 404. Territories of Absence’ (curator Horea Avram, 2017). Adriana Oprea has been publishing essays and articles about Romanian contemporary art in ARTA magazine and 22 and in many exhibition catalogues. She lives and works in Bucharest.