20 de minute de celebritate cu Anca Constantin și Daniela Apostol despre proiectul Cultura Alternativă, august 2018

Ascultă aici

In perioada aprilie 2018-iulie 2019, Asociația Culturală Flower Power derulează Proiectul „Cultura Alternativă”, proiect selectat spre finanțare în cadrul POCA 2014-2020, cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.
Proiectul își propune să consolideze capacitatea ONG-urilor și a actorilor relevanți din domeniul cultural de a iniția, promova, implementa și monitoriza politici publice adaptate contextului cultural actual din România, în vederea îmbunătățirii și sincronizării acestuia cu mediul cultural european și internațional și să formuleze o propunere alternativă cu privire la Statutul artistului în România.
Stiri din proiect găsiți aici și pe site-ul proiectului.