Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, în colaborare cu Consiliul Raional Edineţ, Primăria orașului Edineţ, Asociaţia Culturală „Parcova-Nova”, Primăria comunei Parcova, Primăria orașului Cupcini, sprijină organizarea celei de-a III-a  ediții a Universității „Vasile Stroescu” și a Taberei de pictură „Parcova”– 2018”.

În perioada 10 – 19 august se va desfășura cea de-a XVI-a ediție a Tabărei de pictură „Parcova” 2018, care se va finaliza cu o expoziție vernisată în cadrul Universității Populare de Vară la Centrul de Cultură din orașul Cupcini, raionul Edineț.            

ICR Chișinău sprijină Tabăra de pictură „Parcova 2018” – editia a XVI-a, prin susținerea prezenței  a 6 artiști plastici din România şi Republica Moldova în cadrul evenimentului.

Devenită deja o tradiţie, Tabăra de creație „Parcova” a căpătat valențele unui eveniment cultural de anvergură, care a intrat, prin străduinţa organizatorilor ei, în posesia unui patrimoniu valoros. Pe parcursul a celor 14 ani de desfăşurare a Taberei de Creaţie,  patrimoniul cultural a fost îmbogăţit cu peste 200 lucrări semnate de artişti consacraţi proveniţi din ţări precum România, Republica Moldova, Rusia, Polonia, Belarus, Olanda, Franţa, Ucraina, ş.a.

Pe perioada desfășurii taberei, artiștii plastici vor participa la workshop-uri și vor susține prelegeri în cadrul Simpzionului „Parcova -2018”.

Scopul urmărit  prin organizarea acestei Tabere de Creaţie este de a revitaliza viaţa culturală din Basarabia, prin înfiinţarea unei Colecţii de Artă Contemporană, precum şi identificarea, valorificarea şi promovarea creaţiilor de adevărată valoare artistică. Pentru aceasta în cadrul taberei se vor organiza workshop-uri între artiştii invitaţi şi tinerii cu potenţial artistic din zonă şi un Centru de Documentare artistică – pornind de la informarea despre ediţiile succesive ale Taberei şi continuând cu cercetarea etnografică, muzeografică asupra zonei.

 

Universitatea Populară de Vară „Vasile Stroescu” la a III-a ediție

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, în colaborare cu Primăria comunei Parcova, Consiliul Raional Edineţ, Primăria orașului Edineţ, Asociaţia Culturală „Parcova-Nova”, Primăria comunei Parcova, Primăria orașului Cupceni, sprijină organizarea celei de-a III-a  ediții a Universității Populare de Vară „Vasile Stroescu”.

Organizată după modelul Universității Populare de Vară de la Vălenii de Munte, județul Prahova (creată în 1908 de marele istoric Nicolae Iorga), Universitatea Populară de Vară „Vasile Stroescu”, ediția a III-a se va desfășura în perioada 17-18 august, la  Edinet  si comunele Bădragii Noi și Parcova. 

Programul acestei ediții a Universității de Vară „Vasile Stroescu” se va deschide, vineri, 17 august, ora 11.00, cu depuneri de flori la bustul lui Ion Buzdugan, după care va urma deschiderea lucrărilor Universității, unde vor rosti alocuțiuni acad. Valeriu Matei, directorul ICR Chisinau și Constantin Cojocaru, primarul orașului Edineț. De la ora 11.30 va avea loc inaugurarea bibliotecii publice „Ion Buzdugan” la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din  Edineț, apoi, începând cu ora 12.00, se va desfășura sesiunea de comunicări: „Deputații în Sfatul Țării din ținutul Hotin și rolul lor în realizarea Unirii Basarabiei cu România la 27 martie 1918”. În cadrul acesteia vor susține comunicări: acad. Valeriu Matei – „Deputații în Sfatul Țării din ținutul Hotin (Nicolae Bosie-Codreanu, Nicolae Cernăuțeanu, Alexandru Moraru, Anatolie Moraru și Dimitrie Mârza) – reprezentanți de seamă ai Generației basarabene a Marii Uniri”; dr. Ion Varta – „ Gherman Pântea – lider al Mișcării  Naționale din Basarabia și deputat în Sfatul Țării”; acad. Mihai Cimpoi – „Pan Halippa – scriitor și militant pentru cauza națională”.

La ora 13.00, în Piața Centrală a orașului Edineț,  se va vernisa expoziția ICR Chișinău – „Centenarul Unirii Basarabiei cu Țara”.

În a doua parte a zilei, de la 14.30, va începe a doua sesiune de comunicări: „Personalități contemporane. Mihai Cimpoi – critic, istoric literar și filosof al culturii”. Vor prezenta comunicări: acad Valeriu Matei – „O figura emblematică a culturii românești – Mihai Cimpoi”; dr. Theodor Codreanu – „Mihai Cimpoi – de la mitopo(i)etică la critica ontologică”; dr. Ion Varta – „Genealogia familiei Cimpoi”.

Ziua se va încheia cu spectacolul „Țara mea de glorii, țara mea de dor” susținut de Teatrul Poetic „Alexei Mateevici” din Chișinău, la Casa de Cultură a or. Edineț, începând cu  ora 16.30.

Ziua de sâmbătă, 18 august, va debuta la ora 9.00 cu dezvelirea plăcii comemorative a deputatului în Sfatul Țării Dimitrie Mârza în comuna Bădragii Noi, raionul Edineț. De la ora 12.00 vor avea loc dezvelirea plăcii de atestare documentară a comunei Parcova, dezvelirea plăcii comemorative a deputatului în Sfatul Țării  Anton Crihan și inaugurarea bibliotecii publice „Anton Crihan” din comuna Parcova.

Începând cu ora 12.40, se vor desfășura vernisajul expoziției de pictură și  Simpozionul „Parcova- 2018”. În jurul orei 13.15  va avea loc semnarea acordurilor de înfrățire a comunei Parcova, raionul Edineț cu comuna Mahala, regiunea Cernăuți și comuna Berchișești, județul Suceava.

De la ora 14.00, organizatori și participanți vor putea asista la concertul formațiilor artistice „Vatra” din Botoșani, „Busuioc” din or. Drochia (R. Moldova), „Ciobănaș de la miori” (com. Parcova) și ansamblul din comuna Mahala, regiunea Cernăuți.

Parteneri media: TVR Moldova, Radio Chişinău, Radio Datina.

 

Parteneri media: TVR Moldova, Radio Chişinău şi Radio Datina