Deschiderea expoziției temporare „Mircea cel Bătrân – 600”

Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR) anunță deschiderea expoziției temporare „Mircea cel Bătrân – 600”. Vernisajul va avea loc joi, 9 august 2018, începând cu ora 16:00, la sediul muzeului din Calea Victoriei nr. 12, sector 3, București.

Organizarea la Muzeul Național de Istorie a României, în 2018, a unei expoziții dedicate epocii lui Mircea cel Bătrân, ca și a celei care a precedat-o, consacrată moștenirii istorice a lui Ștefan cel Mare al Moldovei, se înscrie în seria de evenimente menite să celebreze Centenarul Desăvârșirii Unității Naționale a românilor, cei doi mari principi ai Veacului de Mijloc contribuind într-o manieră hotărâtoare la crearea temeliei edificiului statal românesc pe care s-a înălțat construcția statală modernă a națiunii române, desăvârșită în 1918.

Este dincolo de orice îndoială că Mircea I, intrat în istorie ca „cel Bătrân”, a fost o personalitate excepțională nu numai pentru români, dar pentru întreg spațiul sud-est și central european în anii de la răscrucea secolelor al XIV-lea și al XV-lea. Deși era reprezentantul celei de-a patra generații de principi veniți în fruntea unui stat foarte tânăr care și-a dobândit independența cu numai cinci decenii înainte de urcarea lui pe tron, prin calitățile sale personale a reușit să ridice țara la rangul de putere regională. Domnia sa, întinsă pe aproape 32 ani, a fost decisivă în structurarea și consolidarea Țării Românești pe toate planurile și în definirea originalității civilizației sale ca o sinteză între tradițiile de origine balcano-bizantină și central europeană.

Expoziția aduce în atenția publicului o serie de piese deosebite precum: Tetraevanghelul lui Nicodim de la Tismana, piese de orfevrărie din tezaurele de la Gogoșu, Basarabi, Olteni, piese de armament, monede și obiecte din ceramică provenind din săpăturile arheologice efectuate de-a lungul anilor la Târgoviște, Coconi, Păcuiul lui Soare, Zimnicea, Basarabi-Calafat, așezări a căror cercetare arheologică surprind varietatea activităților sociale și culturale care se desfășurau în aceste locuri în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân.

Expoziția „Mircea cel Bătrân – 600” își propune să surprindă prin intermediul obiectelor selectate, crâmpeie din viața cotidiană a oamenilor care trăiau în Țara Românească la cumpăna dintre secolele al XIV-lea și al XV-lea.

În cadrul expoziției se regăsește și un spațiu dedicat copiilor, unde aceștia pot descoperi și învăța prin joc și joacă despre obiectele prezentate, ilustrative pentru cultura materială din timpul domniei lui Mircea cel Bătrân.

Expoziţia va fi deschisă la MNIR în perioada 9 august – 30 septembrie 2018, putând fi vizitată de miercuri până duminică, între orele 10:00 – 18:00.