Muzeul Municipiului București în parteneriat cu Romfilatelia lansează două noi albume filatelice, miercuri, 18 iulie 2018, ora 16:00, la Palatul Suțu, într-un eveniment deschis publicului.

Albumele sunt realizate în ediție bilingvă română-engleză și reprezintă rezultatul parteneriatului dintre cele două instituții, având ca scop promovarea valorilor artistice românești și susținerea memoriei colective cu privire la evenimentele istorice cu importanță deosebită.

Semificația albumemlor pentru patrimoniul artistic bucureștean va fi prezentată în cadrul vernisajului de către Arh. Tomnița Florescu, viceprimar al Capitalei, Dna. Cristina Popescu, director al Romfilatelia, Dl. Dr. Adrian Majuru, Manager al Muzeului Municipiului București și Dl. Marian Constantin, Director adjunct al MMB.

Volumul „Pianacoteca Municipiului București 1933 – 2018” are la bază cele 4 timbre și cele două plicuri „prima zi a emisiunii” care fac parte din emisunea filatelică „Pinacoteca Municipiului București, 85 de ani”, lansată în data de 27.04.2018. Colecția este completată de alte 15 timbre referitoare la patrimoniul Pinacotecii, emise între anii 1971 și 2017, întregind astfel în imagini filatelice o istorie a picturii românești. O variantă restrânsă a acestei colecții o reprezintă mapa filatelică cu 8 timbre ilustrate cu imagini din tablouri semnate de Gheorghe Petrașcu, Ștefan Luchian, Theodor Pallady, Nicolae Grigorescu, Octav Băncilă și Camil Ressu, incluzând cele patru timbre ale emisiunii „Pinacoteca Municipiului București, 85 de ani”.

Volumul „Renașterea României în pictură” cuprinde emisiunea filatelică introdusă în circulație în data de 16.02.2018, cu ocazia împlinirii a 170 de ani de la Revoluția de la 1848. Pe timbrul cu valoarea nominală de 8 lei este reprodus tabloul „Renașterea României”, realizat de pictorul Gheorghe Tatterescu în 1850. Albumul mai cuprinde plicul „Prima zi a emisiunii filatelice”, precum și colița nedantelată cu aceeași temă a deșteptării României. Colecția albumului este completată cu 11 alte timbre, parte din emisiunile cu teme naționale „120 de ani de la Revoluția din 1848” și „Reproduceri de artă” ,1968, „375 de ani de la prima Unire politică a Țărilor Române”, 1975, „Reproduceri de artă – Gheorghe Tattarescu”, 1979 și „Ziua Tricolorului”, 1998.

Volumele pot fi achiziționate de la standurile Muzeului Municipiului București, alături de alte trei albume, rezultate ale aceleiași colaborări: „Muzeul Municipiului București – colecții ale istoriei și elitelor comunității”, „București, Capitala României 155 de ani” și „Mihail Kogălniceanu, lider al culturii și istoriei României moderne”.

Eveniment organizat de Primăria Municipiului București prin Muzeul Municipiului București