Protecţia mediului înconjurător ne priveşte pe noi toţi şi ea începe cu gesturi simple, de zi cu zi, care seamănă – unele – cu un joc. Pentru a le descoperi şi a le deprinde de o manieră amuzantă, Ambasada Franţei în România şi Institutul Francez din România (IFR) vă aşteaptă la prima Petrecere a dezvoltării durabile, care va avea loc pe 20 iulie, între orele 16.30 şi 23.00, în curtea şi în Atrium-ul Institutului Francez din Bucureşti (IFB).

Acest eveniment cu baloane şi confetti, dar mai ales cu multă conştiinţă, este organizat graţie mai multor parteneri tradiţionali ai Ambasadei Franţei în România şi al IFR – mişcarea socială „Let’s do it, Romania”, Librăria Kyralina, Fundaţia Parada, Editura Seneca, agenţia media Image Factory, mişcarea educativă „e-graine”, organizaţia producătorilor şi importatorilor de echipamente electrice şi electronice Ecotic, Asociaţia Secular-Umanistă din România (ASUR), Cité des Sciences et de l’Industrie – un spaţiu Universciences, Titus Bakery.

Petrecerea dezvoltării durabile se doreşte a fi un loc de întâlnire pentru întreaga familie, deschis copiilor, părinţilor şi tuturor celor cu mintea şi sufletul tinere, o sărbătoare a implicării ce urmăreşte să sensibilizeze opinia publică în privinţa problemelor de mediu la nivel local, naţional, dar şi la scară planetară. Evenimentul permite totodată actorilor din domeniul ecologic – instituţii, organizaţii, asociaţii – să se întâlnească faţă în faţă cu publicul, să-l determine pe acesta să le urmărească acţiunile îndeaproape şi să se implice activ în protejarea mediului înconjurător.

Cu mic, cu mare, toată lumea va găsi ceva de făcut interesant la Petrecerea noastră :

 • Ateliere ludice şi educative despre dezvoltarea durabilă şi reciclare, concepute de organizaţiile Let’s do it, Romania, Image Factory, ASUR şi Ecotic; aceasta din urmă va explica şi demonstra gesturile corecte ale reciclării şi va pune la dispoziţia vizitatorilor recipiente de colectare a bateriilor uzate.
 • Standuri de cărţi aduse de Librăria Kyralina şi de Editura Seneca.
 • Un spectacol de circ în aer liber al Fundaţiei Parada, care lucrează cu copii ai străzii.
 • Un stand de jocuri pentru copii; acestia vor putea totodată să schimbe impresii şi să-şi împărtăşească ideile despre natură si dezvoltarea durabilă, în cadrul proiectului Purtător de cuvânt al l’IFR.
 • Mediateca IFB va oferi spre consultare publicului o selecţie de lucrări pe teme de mediu şi ecologie, jocuri de societate, dar şi câteva tablete pe care cei mici şi cei mari vor putea viziona mini serialul  La famille Kiagi (Familia Kiagi – care se implică), oferit de asociaţia e-graine. Membrii curioşi si ştrengari ai acestei familii  îi vor ajuta pe spectatori să găsească răspunsul la câteva întrebări simple – cum să ne implicăm în  gestionarea resurselor de apă în locul în care trăim sau în conservarea biodiversităţii? De ce să mâncăm hrană bio? Cum să reducem consumul de energie şi amprenta ecologică a fiecăruia dintre noi? Pe scurt, vom vedea cum putem să acţionăm în viaţa de zi cu zi pentru a face ca societăţile în care trăim să fie mai responsabile şi mai solidare.
 • În Atrium-ul IFB, participanţii la Petrecerea dezvoltării durabile vor putea constata că plasticul ar putea lua locul peştilor în apele oceanului planetar – pe pereţii IFB îi aşteaptă expoziţia Poluare: plactic în oceane, concepută  de Cité des sciences et de l’industrie de la Paris, un spaţiu Universcience.
 • Între orele 21.30 şi 23 publicul este aşteptat la proiecţia în aer liber a unui documentar excelent, Descoperirea permaculturii de Adrien Bellay (Franţa, 2016, 82 minute, subtitrat în limba română). Filmul explică schimbările intervenite în sectorul agro-alimentar odată cu extinderea permaculturii, o metodă de cultivare a pământului ce reprezintă o soluţie sustenabilă din punct de vedere ecologic, viabilă din perspectivă economică şi echitabilă în ceea ce priveşte impactul social. Accesibilă oricui, permacultura poate fi pusă în practică oriunde în lume, tot mai multe femei şi tot mai mulţi bărbaţi experimentând această alternativă la agricultura traditională.
 • Şi dacă vorbim de o Petrecere, cum ar putea lipsi gustările şi dulciurile, cele care respectă mediul înconjurător, desigur.

Petrecerea dezvoltării durabile – să descoperim, să discutăm despre şi să protejăm mediul înconjurator, serios dar cu zâmbetul pe buze!

Pentru că „nu moştenim Pământul de la părinţii noştri, ci îl împrumutăm de la copiii noştri” – Antoine de Saint-Exupéry.

///

Kermesse du développement durable

Tous au vert!

La protection de l’environnement c’est notre affaire, à tous, et elle commence par de petits gestes quotidiens, parfois très ludiques. Pour les découvrir et les apprendre dans la bonne humeur, l’Ambassade de France en Roumanie et l’Institut français de Roumanie (IFR), vous attendent à la première Kermesse du développement durable, qui se tiendra le 20 juillet, de 16h30 à 23h, dans la cour et l’Atrium de l’Institut français de Bucarest.

Un événement avec des ballons et des confettis, mais surtout avec de la conscience, organisé grâce à des partenaires traditionnels de l’Ambassade et de l’Institut – le mouvement social « Let’s do it, Romania », la Librairie Kyralina, la Fondation Parada, les Éditions Seneca, l’agence média Image Factory, le mouvement éducatif « e-graine », l’organisation des producteurs et des importateurs d’équipements électriques et électroniques Ecotic, l’Association Séculaire-Humaniste de Roumanie (ASUR), la Cité des Sciences et de l’Industrie, un lieu Universciences, Titus Bakery.

La Kermesse du développement durable est un espace de rencontre familial, ouvert aux enfants, aux parents et à tous ceux qui se sentent jeunes d’esprit, qui vise à sensibiliser la communauté aux enjeux environnementaux locaux, nationaux et planétaires. L’événement permet également aux acteurs du domaine écologique – institutions, organisations, associations – de rencontrer directement le public, de le sensibiliser à leurs actions et de le convaincre de s’impliquer activement dans la protection de l’environnement.

Petits et grands peuvent se retrouver tous dans les activités de la Kermesse :

 • Ateliers ludiques et éducatifs autour du développement durable et du recyclage, animés par Let’s do it Romania, Image Factory, ASUR et Ecotic ; cette dernière montrera aussi sur place les bons gestes du recyclage en mettant notamment à disposition des bacs pour recueillir les batteries usées.
 • Les stands de livres de la Librairie Kyralina et des Éditions Seneca.
 • Un spectacle de cirque de rue proposé par l’Association Parada, qui travaille avec les enfants en difficulté.
 • Un stand de jeux pour les enfants, qui pourront également faire valoir leurs idées sur le développement durable, dans le cadre du projet Porteur de parole de l’IFR.
 • La Médiathèque de l’IFR proposera des livres thématiques, des jeux de société ainsi que des tablettes qui permettront de visionner la mini-série La famille Kiagi, fournie par l’association e-graine. Les membres de cette famille curieuse et espiègle nous aiderons à répondre à certaines questions simples – comment s’impliquer dans la gestion de l’eau de sa commune ou dans la préservation de la biodiversité? Pourquoi manger bio? Comment réduire sa consommation d’énergie et son empreinte écologique? En résumé, comment agir au quotidien pour des sociétés solidaires et responsables.
 • Dans l’Atrium de l’IFR, les visiteurs pourront constater que le plastique pourrait remplacer bientôt les poissons dans les eaux planétaires, grâce à l’exposition Pollution : du plastique dans les océans, conçue par la Cité des sciences et de l’industrie, un lieu Universcience.
 • A partir de 21h30 et jusqu’à 23h nous nous réunirons autour d’un excellent documentaire, L’éveil de la permaculture d’Adrien Bellay (France, 2016, 82 minutes, sous-titré en roumain). Le film explique les changements qui sont en train de s’opérer dans le secteur agro-alimentaire avec l’arrivée de la permaculture, proposant des solutions écologiquement soutenables, économiquement viables et socialement équitables. Accessible à tous, elle peut être mise en œuvre partout et de plus en plus d’hommes et de femmes expérimentent cette alternative crédible.
 • Et puis comment concevoir une Kermesse sans nourriture et gourmandises, respectueuses de l’environnement, elles aussi.

La Kermesse du développement durable – découvrons, discutons et défendons l’environnement, sérieusement mais avec le sourire aux lèvres !

Parce que « nous n’héritons pas de la Terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants » – Antoine de Saint-Exupéry.