Teatrul Evreiesc de Stat, ca moștenitor și continuator al tradiției culturii idiș în România, vă invită miercuri, 30 mai, de la ora 19.00, la un eveniment dedicat moștenirii teatrale idiș din România.

Instituirea Zilei Limbii şi Teatrului Idiș reprezintă o contribuţie esenţială la păstrarea tradiţiei şi a valorilor specifice culturii evreiești din România, la combaterea xenofobiei şi antisemitismului, a clişeelor şi percepţiilor eronate, la dezvoltarea identităţii şi diversităţii culturale a ţării noastre, dar şi la promovarea aportului cultural al vieţii evreieşti din România la viaţa culturală românească.

30 mai a fost instituită ca Ziua Limbii și Teatrului Idiș la inițiativa deputatului Silviu Vexler și adoptată în unanimitate de către Parlamentul României, fapt ce reprezintă o recunoaștere a contribuției evreilor la dezvoltarea României și un simbol al legăturii esențiale dintre limba idiș și Teatrul Evreiesc de Stat din București.

Faptul că tradiția teatrului de limbă idiș s-a menținut pentru a bucura generații de spectatori nu și-au putut-o închipui nici cei mai temerari visători. Legământul lui Goldfaden cu publicul său a trecut prin timp și s-a întărit prin dragostea statornică a publicului pentru teatru. (Israil Bercovici)

Evenimentul dedicat Zilei Limbii și Teatrului Idiș va fi unul plin de surprize pentru oaspeții noștri. Intrarea va fi liberă, în limita locurilor disponibile! Vă așteptăm să ne fiți alături în această zi de sărbătoare pentru Teatrul Evreiesc de Stat!